Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Een landschapselement als natuurlijke afscheiding

De meeste natuurlijke afscheidingen zijn niet in de eerste plaats bedoeld om vee te keren. Zij markeren de randen van het perceel of het erf of zorgen voor een verdeling van de buitenruimte. Afhankelijk van de beschikbare ruimte en het doel, kan een keuze gemaakt worden uit verschillende mogelijkheden.

Plekken waar veel ruimte beschikbaar is, bijvoorbeeld aan de rand van een perceel, kunnen knotwilgenrijen of struweelhagen dienen als ecologische verbinding tussen de bermen langs de weg en bijvoorbeeld een klein bosje een eindje verderop. Een dergelijke verbinding moet voldoende breed zijn, minimaal 10 meter, om kleine zoogdieren en reeën voldoende ruimte te geven om zich langs deze zone te verplaatsen.

Knotwilgenrij
Knotwilgen langs een sloot is niet alleen een mooi landschapselement, maar het wemelt er ook van de insecten, vogels, muizen en marterachtigen die in de holtes voedsel vinden of nesten maken. De aanleg van een degelijke knotwilgenrij is vrij eenvoudig en verg niet al te veel onderhoud. In het artikel De knotwilg, een wonder van biodiversiteit op deze site staat de aanleg van een knotwilgenrij centraal.

Struweelhaag
Een struweelhaag is ook een lijnvormig landschapselement, bestaande uit een aaneengesloten, opgaande begroeiing van inheemse struiken. Een struweelhaag vergt meer ruimte dan een knotwilgenrij en kan in de loop der jaren uitgroeien tot een corridor voor vele diersoorten. Zie onderstaand instructiefilmpje, met dank aan Landschapsbeheer Gelderland (www.landschapsbeheergelderland.nl) over het aanleggen van een struweelhaag. Eens in de 5 tot 10 jaar moet de struweelhaag onderhouden worden, door hem helemaal terug te zetten tot ongeveer 10 cm boven de grond.

 

Een volgroeide struweelheg kan ook de basis zijn voor een vlechtheg.

Vlechtheg
Een goed onderhouden vlechtheg is een juweel in het landschap en een goede veekering. Dit soort veekeringen zijn pas in onbruik geraakt toen het prikkeldraad zijn intrede deed.
Om een vlechtheg écht veekerend te krijgen is een meerjarenplanning nodig en regelmatig deskundig onderhoud. In de tussentijd is afscherming van de heg voor het vee met schrikdraad nodig. Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind uit Leende is één van de plaatselijke landschapsorganisaties die cursussen organiseert voor het aanleggen, vlechten en onderhouden van vlechtheggen.
Op de website van heggen.nu is ook een handleiding onderhoud van heggen te downloaden. Deze handleiding is meer voor grootschalig onderhoud van (vlecht)heggen in het landschap. 

Gerelateerde informatie:

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier