Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Vijftien tot twintig jaar nodig voor meer natuurlijke geboorten dikbil

Ingediend door jinke op 15 oktober 2014 - 15:30

Een verviervoudiging van de natuurlijke geboorten bij Verbeterd Roodbont en Belgisch Witblauwe runderen neemt 15 tot 20 jaar in beslag. Dat hebben de stamboeken staatssecretaris Dijksma laten weten. Dijksma overweegt de invoering van een fokverbod per 2018 als de stamboeken onvoldoende vorderingen maken.

Tijdens een presentatie van een plan van aanpak hebben de stamboeken en LTO-vakgroep Vleesveehouderij aangegeven te streven naar minstens 60 procent natuurlijke geboorten in 2030 voor Belgisch Witblauw en 50 procent in 2035 voor Verbeterd Roodbont. Voor Verbeterd Roodbont is meer tijd nodig omdat de populatie kleiner is. Om dit te bereiken wordt een fokprogramma ontwikkeld, waarin het fokken met dieren met gunstige bekkenmaten wordt gestimuleerd. Om via fokkerij tot meer natuurlijke geboorten te komen zijn vier tot vijf fokgeneraties nodig voordat er structureel effect zichtbaar wordt.
 
Voor een fokprogramma is meer draagvlak onder veehouders, dierenartsen en andere betrokken partijen nodig. De stamboeken hebben Dijksma gevraagd rekening te houden met de financiële situatie van de sector. Slagers zouden kiezen voor luxe runderen uit het buitenland wanneer de vleeskwaliteit en het rendement van Belgisch Witblauw en Verbeterd Roodbont door een gewijzigd fokbeleid afneemt.

Redactie Levende Have

Eerdere berichten

 

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier