Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Vaccinatie pasgeboren kuikens tegen vogelgriep heeft weinig effect

Ingediend door jinke op 23 januari 2023 - 10:36

Een artikel op de website van Wageningen University en Research suggereert dat er een verklaring is gevonden voor het gebrek aan succes van de meeste vogelgriepvaccins. Onder de kop ‘’Waarom vaccinaties vogelgriep in pluimvee niet onder controle krijgen’’ wordt uiteengezet wat er aan de hand is. Nadere bestudering van de bronnen leert echter dat de geringe werkzaamheid zich alleen voordoet bij pasgeboren vleeskuikens die antilichamen meekrijgen van moederdieren.

Waar gaat het precies over? Promovendus Xue Pan heeft onderzoek gedaan naar de vraag hoe het komt dat vaccinatieprogramma’s tegen het laagpathogene vogelgriepvirus H9N2 in de praktijk weinig effect hebben tegen besmetting en overdracht. Terwijl onder laboratoriumomstandigheden bij kippen die vrij zijn van ziekteverwekkers (zogeheten SPF-kippen) wel positieve resultaten worden geboekt.

'’Maternale antilichamen (MDA’s)’’, zo ontdekte Pan, ‘’kunnen de reactie van kippen op vaccinaties verstoren. Antigen-specifieke antilichamen worden via het ei door hennen aan hun nakomelingen doorgegeven. Deze antilichamen worden MDA’s genoemd (maternal derived antibodies). MDA’s zijn mogelijk één van de redenen waarom de meeste vaccinaties tegen vogelgriep in de praktijk weinig succesvol blijken.’’

Steun de petitie voor vaccinatie van hobbypluimvee tegen vogelgriep. Klik hier

Over het onderzoek is gepubliceerd door Pan en de bekende Wageningse vogelgrieponderzoekers Nancy Beerens en Mart de Jong. Uit deze bron valt af te leiden dat het probleem vooral zit bij de pasgeboren vleeskuikens. Die pas uitgekomen vleeskuikens met hoge titers aan MDA's konden na vaccinatie geen krachtige immuunrespons krijgen. Dit probleem doet zich niet voor bij kuikens die wat ouder zijn en ook niet bij SPF-kippen. ‘’Door de natuurlijke afbraak van MDA's bevatten 21 dagen oude vleeskuikens weinig MDA's en kregen deze vleeskuikens na vaccinatie een hoge immuunrespons. SPF-kippen van alle leeftijden kregen hoge humorale immuunresponsen na vaccinatie.’’ 

De kop boven het artikel had dus beter kunnen luiden: ''Waarom vaccinatie van pasgeboren kuikens vogelgriep in pluimvee niet onder controle krijgt''. Zoals het nu wordt gebracht, ontstaat de indruk dat vaccinatie een zinloze bezigheid is. Diverse, in pluimveekringen veelgelezen media hebben het bericht van WUR zonder enige nuance overgenomen. De onderzoeksresultaten kunnen consequenties hebben voor de vaccinatieleeftijd. Met vaccinatie zal moeten worden gewacht totdat de MDA's van de moederdieren uit het lichaam van het kuiken zijn verdwenen. Dit kan betekenen dat de pluimvee-industrie z'n vaccinatiestrategie moet wijzigen.

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier