Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Uitbraak vogelgriep in gebied met veel pluimveebedrijven

Ingediend door jinke op 20 februari 2021 - 09:30

In een gebied ten zuiden van Oirschot, waar zich 26 pluimveebedrijven bevinden, is hoogpathogene H5N8 vogelgriep vastgesteld. Het virus is aangetroffen op een bedrijf met 35.000 leghennen. Al deze dieren worden gedood. Ook op twee bedrijven op 1 kilometer afstand met elk een kleine 50.000 leghennen, worden de dieren afgemaakt. 

In het 10-kilometergebied waar een vervoersverbod is ingesteld, bevinden zich 26 pluimveebedrijven. Het ministerie van LNV gaat ervan uit dat er op het bedrijf waar het virus is aangetroffen, sprake is van de zeer besmettelijke variant die in Nederland al tot diverse uitbraken heeft geleid. Pluimveehouders make zich grote zorgen over een verdere verspreiding van het virus.

Sinds de eerste uitbraak in Altforst eind oktober geldt er een ophokplicht voor commercieel pluimvee en een afschermplicht voor hobbypluimvee. De uitbraak in Oirschot is de elfde van het vogelgriepseizoen 20-21, diverse besmettingen bij hobbypluimveehouders niet meegeteld. De laatste uitbraak in het Brabantse Moergestel dateerde van begin januari.

Teken de petitie voor vaccinatie van hobbypluimvee. Klik hier

Het is niet bekend bij hoeveel hobbypluimveehouders tot dusver dieren zijn dood gegaan ten gevolge van een besmetting met het virus. Vogelgriep is weliswaar een meldingsplichtige ziekte, maar veel hobbypluimveehouders zijn daarvan niet op de hoogte. Wageningen Universiteit meldt slechts zeven gevallen, maar die betreffen uitsluitend besmette dieren die voor onderzoek zijn aangeboden.

Met nieuwe uitbraken werd al rekening gehouden door het ministerie van LNV. Minister Carola Schouten liet begin deze maand in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het risico op nieuwe uitbraken nog steeds als hoog tot zeer hoog wordt ingeschat. Levende Have heeft een petitie lopen voor vrijwillige vaccinatie van hobbypluimvee. Een verzoek daartoe is ingediend bij het ministerie van LNV, maar vooralsnog afgewezen. Levende Have heeft nu om een test gevraagd met het beschikbare vaccin. Daarop is tot dusver nog geen enkele reactie gekomen.

De heersende vogelgriepepidemie kan nog wel even aanhouden. In het seizoen 2014-2015 was de laatste uitbraak op 25 maart. In het seizoen 2016-2017 is op 29 maart nog vogelgriep vastgesteld bij hobbypluimvee. Toen zijn op 19 april de maatregelen ingetrokken. De uitbraak van 2003 begon pas in maart, maar die had vermoedelijk een andere oorsprong dan wilde vogels.

In de derde week van februari 2021 zijn nog talrijke dode wilde vogels aangetroffen (kaart NVWA)

kaart meldingen wilde vogels

Redactie Levende Have

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier