Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Thijs Kuiken doorbreekt taboe: blauwtong slaat toe vanwege groot aantal schapen

Ingediend door jinke op 21 oktober 2023 - 15:54

Waar het heersende blauwtongvirus type 3 vandaan komt, is nog onbekend, maar het is ''aannemelijk'' dat het hier zo kan toeslaan vanwege het grote aantal schapen dat in Nederland wordt gehouden. Het is een onderwerp waarover nog nauwelijks wordt gesproken, hoewel het voor de hand ligt dat de veedichtheid een rol speelt. Hoogleraar Thijs Kuiken, expert op het gebied van besmettelijke dierziekten zoals vogelgriep, doorbreekt het taboe.

''De route waarop het huidige blauwtongvirus Europa binnenkomt, is onbekend', aldus Kuiken in opinie-artikel in NRC. ''Het dichtstbijzijnde land waar dit serotype voorkomt is Italië. Maar het is aannemelijk dat de hoge dichtheid aan runderen, schapen en geiten in Nederland ervoor zorgde dat de uitbraak juist in Nederland is begonnen. De schapendichtheid in Nederland is ongeveer 40 per vierkante kilometer landbouwgrond – twee tot acht keer hoger dan ons omringende EU-landen. In Nederland leven 854.000 schapen.''

Klik hier voor update blauwtong

Ook in 2006 werd bij een grote Europese uitbraak van blauwtong als eerste in Nederland vastgesteld. Voordat er een vaccin tegen dat type blauwtong beschikbaar was, raakten destijds 600 rundveehouderijen en enkele duizenden schapenhouderijen en geitenhouderijen in Nederland raakten besmet. 

Naast het 's nachts opstallen van schapen, ziet Kuiken een beperking van het aantal dieren als mogelijkheid om de ziektelast te verminderen. ''Onderzoek aan blauwtong in Zuid-Europa toonde aan dat in vijf van de zes onderzochte uitbraken, de snelheid waarmee blauwtong zich onder schapen verspreidde toenam bij hogere dichtheid van schapen.''

''Een derde maatregel'', aldus Kuiken, ''is het gebruik van resistente schapenrassen, of kruisingen daarvan. Waar blauwtong jaar rond voorkomt in Afrika worden alleen Europese schapenrassen getroffen door ziekte en sterfte; inheemse rassen vertonen geen ziekte. Een voorbeeld is het Martinik Black Belly schaap, een van oorsprong West-Afrikaans vleesras dat bij experimentele infectie nauwelijks ziekteverschijnselen vertoont.''

Redactie Levende Have/NRC 20 oktober ''De schapenhouderij in Nederland moet op de schop''

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier