Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Schmallenbergvirus in heel Europa, ook bij alpaca's

Het schmallenbergvirus heeft zich over heel Europa verspreid, schrijft de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) in een rapport. Volgens een inventarisatie van meldingen blijkt dat zeker 8.000 veestapels een besmetting doormaakten. Naast runderen, schapen en geiten is het virus ook aangetroffen bij herten, bizons, elanden, alpaca’s en buffels.

De onderzoekers van EFSA hebben sterke aanwijzingen dat het virus ook in de wintermaanden blijft circuleren omdat naast de afwijkingen bij kalveren en lammeren ook symptomen bij volwassen dieren zich in die periode voordeden. Niet alleen in EU-lidstaten, maar ook in Zwitserland, Noorwegen en Kroatië liepen dieren het virus op. In landen die getroffen werden door het virus, neemt de besmette zone nog steeds toe.

Sedert september 2011 worden onafgebroken nieuwe besmettingen van vee met het schmallenbergvirus gemeld. In vergelijking met de totale veestapel in getroffen lidstaten blijft het aantal meldingen van besmettingen beperkt. De voedselveiligheidsautoriteit vermoedt dat heel wat positieve gevallen niet gerapporteerd of niet opgemerkt worden. Dit wordt volgens EFSA ook onderbouwd door het hoge percentage tankmelkmonsters met antistoffen.

Wetenschappers gaan er nog steeds van uit dat dieren immuniteit opbouwen tegen het schmallenbergvirus, maar zijn waakzaam voor mogelijk bewijs van het tegendeel.

Redactie Levende Have/ Bron: www.efsa.europa.eu