Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Risico op Newcastle Disease in Nederland, ook bij hobbypluimvee

Ingediend door jinke op 03 augustus 2018 - 09:25
Watermaalse baardkriel

De kans dat er in Nederland Newcastle Disease uitbreekt is redelijk groot. Vooral opfokbedrijven en bedrijven met vleeskuikens lopen risico. Ook hobbypluimvee kan besmet raken. Het risico is daar zelfs iets groter dan bij commercieel gehouden pluimvee. Dat schrijft de Deskundigenwerkgroep Dierziekten in een advies.

Nu in Belgie op diverse locaties hobbypluimvee besmet is geraakt met Newcastle Disease (pseudo-vogelpest), en ook twee opfokbedrijven zijn getroffen, heeft het ministerie van LNV de deskundigenwerkgroep om advies gevraagd. Het Nederlandse pluimvee loopt een verhoogd risico doordat er veel contacten zijn met Belgie, zowel commercieel als hobbymatig.Het risico voor hobbypluimvee wordt nog eens vergroot doordat lang niet alle hobbydieren zijn ingeent. Alleen het hobbypluimvee dat naar tentoonstellingen gaat, is gevaccineerd.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

De kans dat bedrijven besmet raken via hobbypluimvee is klein, aldus de Deskundigenwerkgroep Dierziekten. ''Het argument hiervoor is de relatief strikte scheiding tussen de hobby en de professionele sector in Nederland.''
De relatieve bijdrage van wilde vogels aan het introductierisico op commerciële bedrijven en op hobbybedrijven achten de deskundige klein (kleiner dan 10%). Op korte afstanden kunnen ze de infectie overbrengen tussen bedrijven, maar overdracht zal vaker plaatsvinden door transport van dieren, transportmiddelen of personen. Daarnaast kan overdracht via de lucht over korte afstand optreden.

Het ministerie heeft ook om advies gevraagd over vaccinatie en bestrijdingsmaatregelen. Volgens de deskundigen is pluimvee pas na twee vaccinaties voldoende beschermd. Is de vaccinatie niet goed uitgevoerd, dan is het risico op spreiding groter. Noodvaccinatie is bij een uitbraak effectief, mits deze wordt uitgevoerd in een regio.

De deskundigenwerkgroep zegt niets over vaccinatie van hobbypluimvee. Wel doen houders van hobbypluimvee er verstandig aan om hygienisch te werk te gaan in geval met contacten met Belgische pluimveehouders.

Update 22 augustus 2018
Sinds 31 juli geen nieuwe uitbraken meer in Belgie. In totaal zijn drie pluimveebedrijven en zeventien locaties met hobbypluimvee besmet geraakt.

Redactie Levende Have/Bron: Deskundigenwerkgroep Dierziekten