Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Nieuwe richtlijn voor vergoeding wolvenschade

Ingediend door jinke op 04 oktober 2019 - 11:53

Vanaf 1 oktober  2019 geldt een nieuwe richtlijn voor taxaties en vergoedingen van schade door wolven. Tot 1 januari 2022 wordt de schade vergoed ongeacht of de houder van dieren voorzorgsmaatregelen heeft getroffen.

Niet alleen commerciële houders maar ook hobbyhouders krijgen ''vooralsnog'' de schade gedeeltelijk vergoed. Alleen directe schade komt voor een vergoeding in aanmerking.  Daaronder vallen ook de dierenartskosten voor een gewond dier tot maximaal de taxatiewaarde, de geleden schade door abortus, en de kosten voor de afvoer van kadavers.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop levende have

In de nieuwe richtlijn zijn tabellen opgenomen voor de waardebepaling van ''gewone'' schapen en van stamboekschapen. Dit wordt onderbouwd met een advies van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

De afhandeling van de schade is in handen van B12. Deze organisatie behandelt voor de provincies jaarlijks zo'n vijfduizend aanvragen voor een tegemoetkoming vanwege faunaschade. Voor het taxeren heeft BIJ12 overeenkomsten gesloten met Van Ameyde Waarderingen en Wiberg Taxaties.
De nieuwe richtlijn is te vinden op de website van BIJ12.

Redactie Levende Have?Foto: pixabay.com

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier