Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Minder ontwormen vanwege biodiversiteit

Ingediend door jinke op 02 januari 2019 - 10:14

Het is al enige tijd bekend dat ontwomingsmiddelen slecht zijn voor insecten die op poep van paarden, koeien en schapen leven, maar nu komt de veehouderij dan toch in actie.

''Minder ontwormingsmiddelen bij vee betekent meer biodiversteit'' is het motto waaronder het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) veehouders aanspoort om het gebruik van deze middelen te matigen en op zoek te gaan naar alternatieven.

Het was zo makkelijk: spuit erin en klaar. Maar het omvangrijke gebruik van ontwormingsmiddelen veroorzaakt niet alleen resistentie, het is ook nog eens schadelijk voor het milieu. Het CLM heeft een brochure gemaakt, waarin alle schadelijke effecten op een rij worden gezet en aandacht wordt gevraagd voor een andere manier van wormbestrijding. Dat is hard nodig, want het effect van ontwormingsmiddelen is zeer schadelijk.

''Uitwerpselen van behandelde paarden en koeien in Spanje bleken 70% minder insecten te herbergen dan de mest van vee dat niet met ontwormingsmiddelen was behandeld'', aldus het CLM. ''Onderzoek met ontwormde pony’s in Nederland wijst uit dat in hun mest een duidelijke afname van het aantal larven van mestvliegen optrad. Ook bleek een duidelijke afname van het aantal volwassen mestvliegen bij een toenemend gebruik van ontwormingsmiddelen. Andere stoffen, bijvoorbeeld in middelen die gebruikt worden voor de bestrijding van vliegen in de stal of op het vee, kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor de insectenfauna.''

Veel van wat het CLM voorstelt aan alternatieven voor ontwormingsmiddelen, staat ook beschreven in het dossier wormbestrijding.
We hebben daar de brochure van het CLM aan toegevoegd.

Redactie Levende Have
 

Dossier

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier