Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Leefgebied wolf in Gelderland ligt nu vast

Ingediend door jinke op 12 april 2019 - 09:57

Het leefgebied van de wolf in Gelderland ligt vast. De provincie heeft het gebied begrensd waarbinnen schapenhouders kunnen rekenen op een bijdrage in de kosten van beschermende maatregelen.

Het is nog niet bekend hoeveel de provincie wil vergoeden. Wel is al toegezegd dat er op kosten van de provincie een begeleidingscommissie komt die schapenhouders gaat helpen passende maatregelen te treffen.

Leefgebied wolf Gelderland

Het gebied waar het om gaat is groot en rijk aan schapen. Zowel ten noorden als ten zuiden van de A1  heeft zich een wolvin gevestigd. In het noordelijk deel  zijn ook keutels van een mannetje gevonden. Medio februari meldde Wolven in Nederland dat de twee mogelijk al een paartje vormen.

Redactie Levende Have/Bron: provincie Gelderland

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier