Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Laagpathogene vogelgriep in zes provincies

Ingediend door jinke op 25 november 2019 - 20:35

Op meer dan twintig bedrijven met leghennen en kalkoenen in zes provincies zijn het afgelopen jaar antistoffen tegen het laagpathogene vogelgriepvirus H6 aangetroffen. Deze variant is niet bestrijdingsplichtig. Het gaat om de subtypes H6N2, H6N8 en H6N1

Dat heeft de overkoepelende organisatie van pluimveebedrijven Avined bekend gemaakt. De organisatie roept de bedrijven op tot verhoogde waakzaamheid. Bij uitval van meer dan 0,5 procent gedurende twee dagen, of meer dan 3 procent per week per koppel geldt wel een meldingsplicht bij de NVWA (045 546 3188).

Verspreiding van dit vogelgriepvirus is uniek
De aanwezigheid van antistoffen duidt erop dat dieren besmet zijn geweest. Antistoffen zijn aangetroffen op bedrijven in Friesland, Groningen, Flevoland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. De verspreiding van het virus is uniek. Niet eerder zijn antistoffen tegen het laagpathogene virus H6 op zoveel plaatsen tegelijk aangetroffen. Wel worden jaarlijks dankzij de monitoring tussen de tien en veertig bedrijven positief getest op laagpathogene vogelgriep. Vaak gaat het dan om andere typen. Wageningen Bioveterinay Research vermoedt dat er dit jaar verschillende H6-subtypen in de wilde vogelpopulatie in Nederland circuleren. Het grote aantal H6-gevallen noemt het onderzoekinstituut ''opvallend''.

Iets kopen bij bl.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Enkele jaren geleden was het H6-virus actief op drie bedrijven in Friesland. ''Hierbij is het pluimvee van twee bedrijven uiteindelijk, op initiatief en met hulp van enkele partijen in de sector, vroegtijdig geslacht nadat bleek dat de productiedaling van 50-70% maar gedeeltelijk herstelde'', aldus pluimveedierenarts Merlijn Kense in een publicatie van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Eerder dit jaar zorgde het laagpathogene H3-vogelgriepvirus voor veel slachtoffers in België. Een studie van de Gezondheidsdienst voor Dieren wijst uit dat er verschillende, niet bestrijdingsplichtige, laagpathogene varianten zijn die ernstige klinische problemen kunnen geven. In dat verband wordt ook H6 genoemd.

Redactie Levende Have
H6 vogelgriep

 

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier