Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Bomen en struiken langs weiland zijn ook voedsel voor vee

Ingediend door jinke op 04 februari 2020 - 10:40
MRIJ als snoeivee

''Snoeivee''. Dat is de nieuwe term voor koeien, geiten en schapen die landschapselementen onderhouden en daar zelf ook nog beter van worden.

Houtwallen zijn lange tijd beschouwd als onderdelen van het agrarisch landschap die waardevol zijn voor de biodiversiteit. Ten gevolge van de ruilverkaveling en de invoering van hectarepremies, zijn er echter heel wat gesneuveld. De laatste tijd komt er weer meer aandacht voor de natuurwaarde van deze landschapselementen. Nu breekt ook het inzicht door dat bomen en struiken voor het vee in de wei van belang zijn.Ze hebben effect op de gezondheid van dieren.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

De term ''snoeivee'' duikt op in het project ''Boomwal als apotheek voor dieren en bron van biodiversiteit'', een initiatief van de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen (VANLA) in de Friese Wouden.  Ook Van Hall Larenstein, Nordwin College, Landschapsbeheer Friesland, KennisCentrum voor Natuur en Leefomgeving en Stichting Wrâldfrucht zijn erbij betrokken.

Handleiding bij keuze van soorten in houtwal
Van heel wat bomen en struiken is inmiddels de voedingswaarde onderzocht. De mineralen en sporenelementen van diverse soorten staan beschreven op de website van vanla.nl. De lijst is te gebruiken als een handleiding bij de keuze van soorten die geschikt zijn voor een voedzame houtwal.

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier