Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector

Sinds 2012 is de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector van kracht. Die verordening houdt in dat varkenshouders met een UBN die, anders dan voor educatieve doeleinden, vijf of meer dan vijf varkens houden, een bedrijfsbehandelplan en een bedrijfsgezondheidsplan moeten opstellen.

Het bedrijfsbehandelplan is een door de dierenarts in samenwerking met de houder opgesteld plan waarin staat op welke wijze antibiotica op het bedrijf worden ingezet en op welke wijze de meest voorkomende ziekten worden behandeld dan wel tegen ziekte wordt gevaccineerd.

Een bedrijfsgezondheidsplan is een door de houder in samenwerking met de dierenarts en eventuele adviseurs opgesteld plan waarin naast het bedrijfsbehandelplan ook beschreven staat welke andere managementmaatregelen het bedrijf neemt om het gebruik van antibiotica te beperken.

Terug naar:

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier