Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Schade door wolf? Binnen 24 uur melden bij Faunafonds

Ingediend door jinke op 09 mei 2017 - 08:08

Stel, je vindt 's morgens een dood, aangevreten schaap, geit, kalf of veulen in je wei. Je schrikt je wild en denkt onmiddellijk aan een hond, een vos, een wolf misschien? 

Stel dat het een wolf is geweest, blijf vooral kalm. Raak dode dieren niet aan, maar dek ze wel af. Maak foto's. 
Schakel je dierenarts in voor controle van de nog levende dieren.

Bel ondertussen met BIJ12. Het is belangrijk dat je dat snel na de vondst van dode dieren doet.
Dit kan op nummer 085 – 486 22 22. BIJ12 is iedere dag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. In het weekend word je doorgeschakeld via het keuzemenu.
Aan de hand van de melding en toe te sturen foto’s wordt eerst bepaald of er nader sporenonderzoek, sectie van het kadaver en DNA-afname (moet binnen 24 uur na het contact) noodzakelijk is.

Hiervoor is het van belang dat:

  • het op basis van DNA-analyse, sectie van het kadaver en/of sporenonderzoek, aannemelijk is dat de schade veroorzaakt is door een wolf en niet door een andere predator
  • schade zo spoedig mogelijk gemeld wordt, in ieder geval binnen 24 uur, zodat bemonstering van het kadaver door BIJ12 en succesvolle DNA-analyse nog mogelijk is
  • het kadaver van het prooidier liefst onaangeroerd op de vondstlocatie dient te blijven, om eventuele sporen niet uit te wissen. Bij regen heeft het de voorkeur dat het kadaver wordt afgedekt om eventueel DNA niet verloren te laten gaan. Een dierenarts mag wel bij dieren die nog in leven zijn, wonden behandelen.

Tegen het besluit van BIJ12 om niet langs te komen, kan op dit moment nog geen bezwaar worden aangetekend. Wellicht wordt dat in de toekomst wel mogelijk.
Op de website van BIJ2 is veel informatie te vinden over schade door wolven, taxatie, tegemoetkoming in de kosten, rapporten, etc. Wil een houder een contra-expertise laten uitvoeren, dan zal hij/zij daar zelf het initiatief toe moeten nemen en de kosten daarvan dragen.

Goudjakhals
Ook schade veroorzaakt door een goudjakhals wordt tegenwoordig vergoed. Het gaat om een tijdelijke voorziening, omdat nog niet duidelijk is hoe de populatie goudjakhalzen in Nederland zich ontwikkelt. De goudjakhals staat (nog) niet op de landelijke soortbeschermingslijst.

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier