Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Provinciale subsidieregelingen preventie wolvenschade

Ingediend door jinke op 28 februari 2021 - 09:26

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) heeft de subsidieregelingen voor preventieve maatregelen tegen wolvenschade op een rij gezet.

Drenthe
Schapen- en geitenhouders in Drenthe kunnen een aanvraag indienen voor vergoeding van preventieve maatregelen ter voorkoming van schade door wolven. Zie onderstaande link:https://www.provincie.drenthe.nl/@137637/subsidie-voorkomen-schade-wolv…

Gelderland
Schapen- en gietenhouders in het aangewezen leefgebied van de wolven op de Noord- en Midden-Veluwe kunnen een aanvraag indienen voor vergoeding van preventieve maatregelen ter voorkomng van schade door wolven. Zie onderstaande link:
https://www.gelderland.nl/Subsidies/Voorkomen-van-schade-door-wolven

Noord-Brabant
In Noord-Brabant is nog geen regeling. Onlangs is een wolvencommissie opgericht, waaraan het Platform KSG deelneemt.

Limburg
Schapen- en geitenhouders kunnen in het het kader van paragraaf 2.5 van de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied (SILG) een aanvraag indienen voor vergoeding van preventieve maatregelen. Zie onderstaande link:
https://www.limburg.nl/@1825/subsidie-silg/

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier