Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Provinciale subsidieregelingen preventie wolvenschade

Ingediend door jinke op 25 juli 2023 - 09:26

Sinds enige tijd is er subsidie beschikbaar voor preventie van  wolvenschade. Diverse provincies (Gelderland, Drenthe, Noord-Brabant en Fryslân) hebben daarvoor hun eigen potjes. De provincies kunnen gebieden aanwijzen waar houders in aanmerking komen voor subsidie. Overijsel leent noodsets uit van wolfwerende rasters.

Provincies kunnen gebieden waarbinnen wolven regelmatig voorkomen, als subsidiegebieden voor preventieve maatregelen aanwijzen. De diersoorten zijn uitgebreid: niet alleen houders van schapen en geiten maar ook houders van paarden, pony's en runderen komen voor subsidie in aanmerking. Elke provincie kan wel zelf bepalen voor welke diersoorten de subsidieregeling voor preventieve maatregelen wordt opengesteld.

In de aanloop van de vaststelling van een geactualiseerd wolvenplan dat in 2024 wordt verwacht, heeft er nader onderzoek plaats naar effectieve maatregelen om runderen en paarden te beschermen. Hierbij wordende ervaringen meegenomen die ondertussen in een aantal provincies met dergelijke maatregelen worden opgedaan. Wanneer voldoende informatie beschikbaar is, worden de faunaschadepreventiekits van BIJ12 voor deze diersoorten uitgebreid. 

Ook hebben de provincies afgesproken dat het mogelijk moet zijn om een tegemoetkoming te verlenen voor kuddebeschermingshonden. (Bron: addendum Interprovinciaal Wolvenplan 2023)

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier