Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Vereniging samenwerkende Kinderboerderijen Nederland

Vereniging Samenwerkende KinderBoerderijen Nederland (vSKBN) is in 2012 ontstaan uit een fusie tussen de SKBN en VMK. In 1988 werd de Stichting Kinderboerderijen Nederland (SKBN) opgericht. De Stadswerk Vakgroep Medewerkers Kinderboerderijen (VMK) was actief sinds 2003 en richte zich met name op de medewerkers van kinderboerderijen. Samen vormen zij nu dé brancheorganisatie voor kinderboerderijen, maar ook van de kinderboerderijen.

Bij de vSKBN zijn bijna 300 kinderboerderijen en dierenweides uit Nederland aangesloten.

De (aangesloten) kinderboerderijen kunnen bij de vSKBN terecht voor ondersteuning en vragen over de bedrijfsvoering, educatiemogelijkheden, dierenwelzijn, wet- en regelgeving, etc. Eigenlijk alles waarmee een beheerder als manager van een kinderboerderij te maken krijgt. Een goede uitvoering van een kinderboerderij valt en staat bij de competenties van de mensen die het moeten doen. Het verhogen van hun niveau rekent de vSKBN daarom tot haar kerntaken. Ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en speciale dagen georganiseerd om de medewerkers en betrokkenen van kinderboerderijen met elkaar in contact brengen en van elkaar te laten leren.

Daarnaast behartigt de vSKBN de belangen van kinderboerderijen bij de overheid (zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk) en bij instellingen. Er zijn samenwerkingsverbanden met (basis)scholen, overheden en maatschappelijke organisaties. Via het Vakblad Kinderboerderijen en de website wordt veel kennis aangeboden en doorgegeven. In 2006 is de start gemaakt met het Keurmerk Kinderboerderijen, gericht op kwaliteitsverbetering.

www.kinderboerderijen.nl

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier