Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders

 

Nederland telt zeer veel particulieren die voor hun plezier landbouwhuisdieren houden. Speciaal voor hen is de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) opgericht, een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van de kleinschalige en hobbymatige houders van landbouwhuisdieren.
De NBvH werkt samen met ras- en fokverenigingen, maatschappelijke organisaties, overheid en het agrarisch bedrijfsleven aan betere voorwaarden voor de kleinschalige en hobbysector. In de regelgeving moet in elk geval een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen hobbyhouderij en commerciële veehouderij. De regelgeving op het gebied van registratie, alsmede van preventie en bestrijding van dierziekten moet worden aangepast aan de bijzondere kenmerken van de hobbyhouderij. De vereniging werkt samen met ras en fokverenigingen in het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (platform-ksg) en de Nederlandse Werkgroep voor hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels (NWPP). Leidraad voor de werkzaamheden van de NBvH is de codex Landbouwhuisdieren houden.
www.hobbydierhouder.nl

 

Afbeelding
Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier