Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Vogelgriep grijpt om zich heen in West-Vlaanderen

Ingediend door jan smit op 10 mei 2019 - 15:01

In het westen van Vlaanderen is op 51 pluimveebedrijven laagpathogene vogelgriep H3N1 vastgesteld. De getroffen bedrijven hebben legpluimvee, vleeskuikens, kalkoenen.

Het virus is voor zover bekend nog niet aangetroffen bij hobbypluimvee. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) waarschuwt voor een mogelijke uitbraak in Nederland. Tot dusver (22 mei 2019) is het virus in ons land nog niet aangetroffen.

H3N1 staat niet op de lijst van aangifteplichtige en bestrijdingsplichtige dierziekten. Het virus is geïdentificeerd als ''laagpathogeen'', hetgeen betekent dat het weinig ziekmakend en niet erg besmettelijk zou zijn. Toch heeft het virus in de pluimveestallen tot veel ziekte en ook sterfte geleid. Het virus gedraagt zich heel wat agressiever dan verwacht. Wellicht is het pathogener dan men denkt. Vlaamse pluimveehouders dringen aan op een betere bestrijding, waaronder het ruimen van besmette bedrijven.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Het is nog niet bekend hoe het virus zich in West-Vlaanderen zo snel heeft kunnen verspreiden. Omdat er veel contacten zijn tussen de Nederlandse en de Belgisch pluimvee-industrie acht de GD de kans reëel dat het virus ook in ons land terecht komt.
De Adviescommissie Pluimveegezondheidszorg heeft besloten budget vrij te maken voor Gezondheidsdienst voor Dieren om uit te laten zoeken hoe het H3N1-virus exact is opgebouwd en hoe het virus zich gedraagt, zo meldt boerderij.nl. “Het is zaak om meer duidelijkheid te krijgen over dit virus”, aldus Eric Hubers, voorzitter van de pluimvee-afdeling van LTO Nederland.

Wie problemen ziet die kunnen wijzen op een H3N1-infectie, zoals kippen die minder eieren leggen of dood gaan, wordt verzocht contact op te nemen met de dierenarts. Vooral als er contact is geweest met Vlaamse pluimveehouders.

Bij vogelgriep wordt onderscheid gemaakt tussen de milde (laagpathogene) vorm en de gevaarlijke vorm (hoogpathogeen). De laagpathogene types H5 en H7 moeten worden bestreden omdat deze kunnen muteren naar de hoogpathogene variant die ook voor mensen gevaarlijk is. Melding en bestrijding van H5 en H7 zijn wettelijk vastgelegd. 

Redactie Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier