Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Toxicologen adviseren snel landelijk PFAS-onderzoek naar eieren

Ingediend door jinke op 16 januari 2024 - 00:29

Update 2 februari 2024  Onderzoek naar PFAS in eieren uit de pluimvee-industrie gebeurt al jaren. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) analyseert Wageningen Food Safety Research geregeld monsters van vlees, melk eieren en vis op dioxinen, PCB's,gebromeerde vlamvertragers (BFR’s) en poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Voor de resultaten, ga naar https://data.4tu.nl/collections/_/5678509  De resultaten zijn moeilijk te interpreteren. Sinds 1 januari 2023 gelden er EU-normen voor het maximumgehalte van 4 soorten PFAS in eieren, vis- en vleesproducten. Voor eieren zijn de maximumgehalten uitgedrukt in ug per kg vers gewicht: 1 (PFOS), 0,30 (PFOA), 0,70 (PFNA), 0,30 (PFHxS) en de som 1,7.
Producenten van vis, vlees en eieren zijn verplicht hun producten te controleren op de aanwezigheid van 4 soorten PFAS: PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS. De controle gebeurt in opdracht van de bedrijven. Dit is dus geen onafhankelijk onderzoek.

Update 16 januari 2024 De NOS heeft eieren laten onderzoeken van hobbykippen op 12 locaties in Friesland, Utrecht en Limburg. Op zes locaties is PFAS aangetroffen, op drie (Bloelenslaan, Maartensdijk en Smakt) waren de concentraties hoger dan de grenswaarde van de EU. De PFAS bleek niet afkomstig van het bedrijf Chemours in Dordrecht. Het is niet bekend waar de PFAS dan wel vandaan komt. De stof kan zich via de lucht hebben verspreid, maar kan ook in het voer zitten. Zoals bekend zit PFAS ook in pesticiden. In 2022 zijn meerdere keren bestrijdingsmiddelen met PFAS aangetroffen in de Rijn en de Maas. Het ging om concentraties boven de drinkwaternorm. Wetenschappers adviseren het eten van eieren van hobbykippen te beperken. Dat advies geldt zeker voor kinderen.
Zie NOS
De fractie van GroenLinks heeft op 27 december 2023 kamervragen gesteld aan staatssecretaris Harbers van het ministerie van I&W. De fractie wil weten of Harbers onderzoek gaat laten doen naar PFAS in eieren van hobbykippen in de rest van het land. In Nederland ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ondernemers, hoewel de NVWA een controlerende taak heeft op het gebied van voedselveiligheid. Maar die taak beperkt zich tot bedrijven en houdt wat PFAS betreft een steekproefsgewijze aanpak in. De NOS meldt dat de NVWA vorig jaar 41 keer bij verschillende pluimveehouderijen de eieren heeft getest op de aanwezigheid van PFAS. Die 41 monsters waren veilig: de PFAS-norm werd niet overschreden, aldus de NVWA. Nu de stof zich mogelijk wijdverspreid heeft in het leefmilieu of mogelijk ook in het voer zit dat aan dieren wordt verstrekt, kan de rijksoverheid wellicht toch worden aangesproken om uit te zoeken waar PFAS in eieren van hobbykippen vandaan komt..
Zie ook Follow the Money


Eerder bericht van 10 december 2023
De twee toxicologen Martin van den Berg en Jacob de Boer adviseren in het hele land snel onderzoek te doen naar PFAS in eieren van hobbykippen. Dat kan bij wijze van steekproef, dan kan de uitslag al volgende week bekend zijn, zeggen ze tegen de NOS. 

Uit onderzoek naar PFAS in eieren van hobbykippen in de buurt van de fabriek Chemours blijkt dat in veel eieren van hobbykippen in de regio veel te veel PFAS zit, soms wel tien keer meer dan de maximumhoeveelheid die nog ongevaarlijk wordt geacht. RIVM en de GGD raden inwoners in de regio Dordrecht af nog eieren te eten van kippen die in eigen tuin los rondlopen. Opmerkelijk is dat in de buurt van de Chemours-fabriek een soort PFAS is aangetroffen die voor zover bekend nooit dit bedrijf is gebruikt. Een woordvoerder van het RIVM zegt dat ook in eieren op een locatie die relatief ver van de fabriek zijn gelegd, flink verhoogde concentraties PFAS werden gevonden.

"Als dat zo is, is het heel zorgelijk", zegt emeritus hoogleraar Van den Berg van de Universiteit Utrecht tegen de NOS. "Als je zulke concentraties ziet, heb je een probleem. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door achtergrondblootstelling aan een PFAS die niet direct van Chemours komt, maar ook elders in het land aanwezig kan zijn." Het RIVM raadt het eten van scharreleieren in de rest van het land vooralsnog niet af, omdat gegevens die een dergelijk advies onderbouwen, ontbreken.

Redactie Levende Have 

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier