Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Paarden zijn slachtdieren, tenzij medisch ongeschikt

Ingediend door jinke op 13 september 2022 - 15:35

Een paard is een slachtdier, tenzij het door een medische behandeling buiten de voedselketen moet worden gehouden. Dat is het gevolg van een wijziging in Europese wetgeving. Een - principieel gezien - ingrijpende wijziging. 

In de oude uitvoeringsverordening 2015/262 stond in artikel 37 in 1a dat een paard ook uitgesloten mocht worden op basis van de eigen - emotionele - beslissing van de eigenaar. Dit is er in de nieuwe uitvoeringsverordening uitgehaald op verzoek van meerdere landen, om te voorkomen ''dat paardenmeisjes een paard uit gaan sluiten voor de slacht omdat zij dit zo zielig vinden. Het resultaat is dan namelijk dat het, als ze het paard later willen verkopen, minder waard is en alleen nog naar Rendac kan'', aldus een toelichting van RVO.nl. Door de wijziging is het mogelijk meer paarden te slachten voor menselijke consumptie.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

PaardenPunt Vlaanderen wijdt op 29 september een webinar aan het bespreekbaar maken van de levensbeëindiging van paarden. Bijna de helft van alle in de centrale gegevensbank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard, geregistreerde paardachtigen is uitgesloten uit de voedselketen. Het uitsluiten uit de voedselketen van paardachtigen om ideologische of emotionele redenen is intussen niet meer toegelaten, aldus PaardenPunt Vlaanderen. Aanmelden kan via https://channel.royalcast.com/paardenpuntvlaanderen/#!/paardenpuntvlaan…

Met de invoering van de Europese Uitvoeringsverordening 2021/963 per 7-07-2021 is er een wijziging doorgevoerd in het uitsluiten van paarden voor de voedselketen. In Artikel 38 van bovengenoemde verordening staat dat een paard geacht is bestemd te zijn voor de slacht voor menselijke consumptie tenzij:

  • de dierenarts, vanwege een behandeling, deze heeft uitgesloten voor de slacht,
  • het paard in het paspoort al uitgesloten was voordat deze regelgeving van kracht was, 
  • er een duplicaat of vervangend paspoort wordt uitgegeven omdat het oorspronkelijke paspoort weg is,
  • het een importpaard is uit een derde land waarbij het paspoort niet voldoet aan de EU regelgeving.

Verder is er een termijn gekomen voor identificatie van paarden. In Nederland moet een paard binnen 9 maanden na geboorte gechipt zijn en voorzien zijn van een paspoort. Als deze termijn wordt overschreden dan wordt het paard ook uitgesloten voor de slacht.

Het uitsluiten voor de slacht moet zijn opgenomen in het hoofdstuk Medische behandelingen in het paardenpaspoort. Daar staat of een dier wel of niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie. Staat hier niets? En staat er in het I&R-systeem ook geen uitsluiting? Dan mag het dier geslacht worden. 

Redactie Levende Have

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier