Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Nieuwe publicatie: Dierenwelzijn, de wet en onze democratie

Ingediend door jinke op 04 januari 2024 - 17:21

Zojuist verschenen en online verkrijgbaar: Dierenwelzijn, de wet en onze democratie. In de publicatie analyseert Jinke Hesterman honderden WOO-documenten die in 2023 door het ministerie van LNV zijn vrijgegeven. De lezer krijgt inzicht in de rol die ambtenaren, ministers, belangenorganisaties en politici hebben gespeeld bij pogingen om het zogeheten amendement Vestering te elimineren. Dit amendement is in 2021 door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en beoogt een ingrijpende verbetering van het welzijn van dieren in de veehouderij te realiseren. De inwerkingtreding van de wetswijziging is voorzien op 1 juli 2024, maar het ministerie van LNV doet er alles aan om daar alsnog een stokje voor te steken. De publicatie is (gratis) te lezen en te downloaden via het nieuwe blog van Jinke Hesterman, https://dierenwelzijn.blog/dierenwelzijn-de-wet-en-onze-democratie/

De publicatie is een vervolg op het eerder verschenen boek: Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier