Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

IKB Nederland ook voor houders van varkens, paarden, schapen en geiten

Ingediend door jinke op 07 oktober 2020 - 13:10

IKB Nederland, kwaliteitskeurmerk voor de commerciële veehouderij, wil ook particulieren met een paar paarden, schapen of geiten en varkens de mogelijkheid bieden zich te certificeren en hun dieren te registreren.

Verwarrend is het wel: er bestaat al een IKB (Integraal Keten Beheer), een kwaliteitszorgsysteem voor varkens en kippen. Dit IKB (zonder de toevoeging Nederland) is een keurmerk dat kwaliteitseisen stelt aan de manier van produceren, de kwaliteit en de herkomst van producten. IKB stelt geen bovenwettelijke eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. IKB Nederland werkt daarentegen samen met de Dierenbescherming voor de certificering van het Beter Leven Keurmerk. Een ander opmerkelijk verschil tussen IKB en IKB Nederland komt op dit moment aan het licht: varkenshouders die zijn aangesloten bij IKB voldoen wel aan de eis van noodhuisvesting in geval van een dierziekte, IKB Nederland stelt die eis niet. 

Leo Verheijen van IKB Nederland Varkens zegt op Pigbusiness.nl geen meerwaarde te zien in een plan voor noodhuisvesting. ''Ieder bedrijf is specifiek en als het zover komt, zijn varkenshouders creatief genoeg om snel te schakelen. We zien dit als een extra belasting voor varkenshouders waarvan we het praktische nut niet inzien.”

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

IKB Nederland is voortgekomen uit Varkenspost.nl, waar ook houders van hobbyvarkens hun dieren kunnen laten registreren. IKB Nederland richt zich inmiddels op met meerdere diersoorten. IKB Nederland heeft kwaliteitskeurmerken voor onder andere runderen, geiten, schapen, varkens, paarden en konijnen. Houders die voor een keurmerk in aanmerking komen, voldoen aan de ''hoogste eisen op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid'', aldus IKB Nederland. Voor de certificering werkt IKB Nederland samen met Producert.

IKB Nederland maakt gebruik van bestaande keurmerken maar daarnaast worden voor de hele dierhouderij ook nieuwe keurmerken ontwikkeld. 

Redactie Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier