Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Doden van jonge bokjes en geitjes ''ligt erg gevoelig''

Ingediend door jinke op 05 maart 2012 - 20:46

In de geitenhouderij worden jaarlijks enkele duizenden en misschien wel enkele tienduizenden pasgeboren bokjes en geitjes gedood. De geëuthanaseerde lammeren zijn niet geregistreerd, waardoor onduidelijk is om hoeveel dieren het werkelijk gaat. Het doden van deze jonge dieren ''ligt erg gevoelig''.

In het rapport  ''Vooruit met de geit'' van Wageningen UR Livestock Research wordt vastgesteld dat het grote publiek geen weet heeft van deze praktijk. ''De vraag is wat er gebeurt als dit in de toekomst op grotere schaal gaat plaatsvinden en de maatschappij bekend raakt met deze gang van zaken'', aldus het rapport.

Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van EL&I, de provincie Noord Brabant, en ZLTO. Het moet leiden tot een alternatieve koers voor de geitenhouderij. Gekeken is onder meer naar het probleem van de overtollige dieren. Lammeren die niet direct worden gedood, gaan naar een mesterij, maar dit is volgens het rapport verre van ideaal: het afmesten is nauwelijks kostendekkend en het welzijn en de gezondheid van de overtollige lammeren staan onder druk.  Het rapport maakt melding van een grote ziektedruk, veel uitval (gemiddeld tusseen de tien en twintig procent)  en een hoog antibioticagebruik.

Mesterijen kunnen regels niet naleven
Aangezien ook de geitenhouderij drastisch minder antibiotica moet gaan gebruiken, is de huidige praktijk van afmesten op lokaties waar grote aantallen lammeren gedurende vijf tot zes weken opeen zitten gepakt, geen optie meer. ''Met de huidige regelgeving is het eigenlijk al niet mogelijk om lammeren op bokkenmesterijen groot te brengen. Omdat er nauwelijks medicijnen geregistreerd zijn voor geiten, geldt een wachttijd van 28 dagen (het zogenaamde ‘off label use’). Dat houdt in dat de lammeren in de vier weken voordat ze geslacht worden geen medicijnen mogen krijgen. Op de bokkenmesterijen is dit vanwege de grote ziektedruk echter vrijwel onmogelijk. Het uitvalspercentage, dat al behoorlijk hoog is, zal door het aanhouden van deze wachttijd nog verder stijgen. In de praktijk houdt men dan ook geen wachttijd van 28 dagen aan.''

Discussie aangaan over euthanasie
In het rapport worden alternatieven op een rij gezet. De meest effectieve, maar ook meest omstreden manier om het aantal lammeren terug te dringen is euthanasie. Vanwege de gevoeligheid van dit onderwerp pleit het rapport voor het creeren van draagvlak bij instanties buiten de geitensector. De geitenhouderij kan hiervoor de discussie aangaan met bijvoorbeeld de Dierenbescherming. ''Op een nette
manier euthanaseren is overigens behoorlijk duur, omdat de dierenarts hiervoor vaak op het bedrijf moet komen''.

Andere mogelijkheid is het seksen van sperma, waardoor de kans op vrouwelijk nageslacht aanzienlijk groter wordt dan op mannelijk nageslacht. Om sperma te seksen is het  echter noodzakelijk de geit te bevruchten door middel van kunstmatige inseminatie, iets wat nog maar weinig wordt toegepast in de geitenhouderij. De kosten zijn te hoog en drachtigheidsresultaten vallen tegen.Andere mogelijkheden zijn: meer geitenvlees eten, geitenvlees gebruiken voor honden- en kattenvoer, en afmesten op het bedrijf van herkomst.

Gevolg van wijziging transportregels
Overigens is het probleem van de overtollige dieren in de geitenhouderij niet nieuw. In het verleden gingen de bokjes - ook de bokjes van hobbydierhouders - op transport naar Zuid Europa. Door aanscherping van de transportregels mogen er echter niet langer 15 maar 5 lammeren per vierkante meter worden vervoerd. Daardoor kwam het transport van levende dieren geheel stil te liggen. Dit, in combinatie met een groei van de geitenhouderij in Nederland, betekende de opkomst van speciale bokkenmesterijen.

Redactie Levende Have/Bron: Vooruit met de geit, B. Bremmer, AP. Bos, H.J. Schuiling, R.T. Ferwerda van Zonneveld.

 

 

Comments

Ingediend door Anoniem op 06 maart 2012 - 12:41

Ik zie het probleem niet zo. Wat is er op tegen om de overtollige lammeren af te mesten op het bedrijf zelf of op speciale bedrijven op een manier dat de infectiedruk binnen de perken blijft zonder gebruik te maken van grote hoeveelheden antibiotica bij wijze van preventie.
We hebben naast de plofkippen geen ploflammeren nodig vol met antibioticaresistente bacterien.
We moeten eens af van die onverantwoorde winstmaximalisatie ten koste van de volksgezondheid.
Geitenvlees mag best wel wat kosten en is bovendien heerlijk.

Ingediend door Anoniem op 06 maart 2012 - 15:57

Als antwoord op door Anoniem

Volgens mij is het probleem dat er in Nederland weinig vraag is naar geitenvlees. De huidige manier, met lage kosten, is al niet voldoende om de kosten te dekken en alternatieve zijn duurder.

Hier moet een oplossing voor worden gezocht, bijvoorbeeld in de marketing van geitenvlees.

Ingediend door Anoniem op 11 maart 2012 - 15:50

Als antwoord op door Anoniem

Daar gaan we weer. Het gaat niet om het welzijn van dieren, het gaat om de centjes. GO VEGAN !!

Ingediend door Anoniem op 11 maart 2012 - 23:59

Als antwoord op door Anoniem

De toename van consumptie van geitenkaas en geitenmelk (o.a. door vegans) leidt er toe dat een (bok)lam een restproduct is geworden van deze melkpruductie. De oplossing is dus het eten van geitenvlees of vermindering van de consumptie van geitenkaas en geitenmelk.

Ingediend door Anoniem op 11 maart 2012 - 15:51

Als antwoord op door Anoniem

Dieren als vlees producenten. Als het maar centjes op leverd. Arme dieren, arme arme mensen.

helemaal mee eens: goed dat u dat laatste nog even opmerkt, want het kost gewoon best veel om een geitje op een verantwoorde manier groot te brengen, omdat het nou eenmaal geen snel groeiende makkelijke dieren zijn. zelf probeer ik jaarlijks een flink aantal bokken groot te brengen tot 6 maanden op De Bokkenbunker. Een druppel op de gloeiende plaat misschien, maar wel een manier om het geitenvlees populairder te maken, zodat in de toekomst alle bokjes wellicht een bestemming krijgen.

Ingediend door Anoniem op 21 maart 2012 - 02:44

we gebruiken idd meer en meer geiten melk, kaas yoghurt etc dus geitenmelkproducten steeds meer geitenhouders komen te weten dat je geiten heel goed kan duurmelken dus zonder aflammen enkele jaren achtereen blijven doormelken deze geiten houders weten dat het probleem van de grote golf aan lammeren en daarmee kostbare medische en opfokproblemen zwaarder wegen dan het duurmelken met enig financieel verlies,.. ook onderzoekers houden zich steeds meer bezig met deze materie.dus er word zeker gezocht naar goede,.. meer nog naar juiste oplossingen

Ingediend door Annette da Graça op 07 mei 2017 - 09:27

Kaas en melk kan niet worden geproduceerd zonder dieren drachtig te maken . Aan dat bewustzijn ontbreekt het nog wel eens.
Eet je melk en kaas, dan ben je ook verantwoordelijk voor de moeder de vader en het kind. Wil je die verantwoordelijkheid niet dragen? Zwijg dan liever.
Ben je tegen of voor het consumeren van vlees, wees consequent. Zoek de balans in jezelf, via de wetten van de natuur., waar iedereen een onderdeel van is.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier