Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

''Doden uit economisch belang gaat in tegen andere waarden''

Ingediend door jinke op 10 augustus 2017 - 15:59
Demonstratie tegen het doden van fipronilkippen

Weerstand tegen het doden van gezonde dieren is niet iets van vandaag of gisteren. Ook tijdens de vakenspest-, mond en klauwzeer- en vogelgriepcrisis bleek dat veel Nederlanders daar grote moeite mee hebben.

De weerstand komt voort uit morele overtuigingen in de Nederlandse samenleving. Het idee dat dieren een eigen waarde hebben, is bij een aanzienlijk deel van de bevolking diep geworteld. Niet voor niets is de ''intrinsieke waarde van het dier'' in de wet vastgelegd. De mate waarin veehouders en bedrijfsleven autonoom zijn in hun handelen, zal opnieuw bekeken moeten worden, aldus Nina Cohen en Elsbeth Stassen. ''Vanuit moreel perspectief is het geven van prioriteit aan het economisch belang onjuist. Dat gaat namelijk in tegen andere waarden'', stellen deze twee Wageningse wetenschappers in het boek ''The end of animal life, a start for ethical debate''.

Stassen en Cohen hebben zich verdiept in hoe mensen denken over het doden van dieren. In het hoofdstuk ''Public moral convictiones about animals in the Netherlands: culling healthy anmials as a moral problem'', doen ze verslag van hun onderzoek. In dat onderzoek komen twee groepen naar voren: de ene groep (groep A, 50 % van de respondenten) bestaat uit ondervraagden die mensen belangrijker vinden dan dieren, maar die wel vinden dat dieren een eigen waarde hebben, dat mensen goed voor alle dieren moeten zorgen en dat alle dieren recht hebben op leven. De andere groep (groep B, 28 % van de respondenten) beschouwen mens en dier als gelijk.

Van beide groepen is onderzocht hoe ze denken over het doden van gezonde dieren ten tijde van een dierziektecrisis. Er werden vier situaties aan hen voorgelegd: doden om verspreiding van dierziekte te voorkomen, doden vanwege handelsbelangen, en doden ter bescherming van menselijk leven en hun gezondheid (voorkomen van een oogontsteking).

Uit het onderzoek blijkt dat van beide groepen ongeveer de helft het gedeeltelijk oneens is met het doden vanuit handelsbelangen. Het ''leven van dieren is waardevol'' is het belangrijkste argument tegen doden. De respondenten die het niet eens zijn met het doden van gezonde dieren ten tijde van een dierziektecrisis, hechten de meeste waarde aan dit argument als ze voor de keus staan: laten leven of doden voor de exportpositie van het land. 

Redactie Levende Have/ Bron: ''The end of animal life:a start for ethical debate'', verschenen in 2016, uitgegeven door Wageningen Academic Publishers

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour