Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Tetanus en influenza bij paarden

Paarden worden meestal ingeënt tegen tetanus en influenza. Doordat paardenevenementen keer op keer geconfronteerd werden met uitbraken van virusinfecties, is door de georganiseerde paardenhouderij een vaccinatieschema opgesteld dat blijkt te werken. Als de eigenaar niet aan evenementen meedoet, is hij vrij om te doen en laten wat hij wil. De kans dat een paard met tetanus een dergelijke infectie overleeft, is trouwens wel erg klein en de ziekte is bovendien voor het betreffende dier zeer pijnlijk. Reden voldoende om te proberen tetanus adequaat te bestrijden. Temeer daar het inenten na een infectie weinig zin heeft. De entstof heeft enkele dagen nodig om voldoende antistoffen op te wekken.

Zowel influenza- als tetanusvaccinatie moeten jaarlijks herhaald worden. Niet elke ziekte of vaccinatie geeft een levenslange bescherming. Het probleem is dat je niet weet of kunt meten of de gewenste weerstand altijd voldoende aanwezig is. Logisch om voor de meest veilige weg te kiezen. Overigens is er naast de bescherming van het betrokken dier een tweede belangrijk punt: gevaccineerde dieren zorgen ervoor dat de verspreiding van virus wordt verminderd.

Regels KNHS voor vaccinatie tegen griep
De paardensportorganisatie KNHS heeft regels opgesteld voor vaccinatie tegen influenza:

  • basisvaccinatie (2 maal) vanaf vijf maanden
  • jaarlijks vaccinatie herhalen
  • nooit vaccineren vlak voor een wedstrijd (termijn van 7 dagen)
  • schrijf vaccinaties op in paspoort.

De internationale paardenorganisatie FEI adviseert paardenhouders hun dieren tweemaal per jaar te vaccineren tegen influenza. 
Het lijkt erop dat dieren die langer dan 6 maanden geleden zijn gevaccineerd meer risico hebben om ziek te worden, dan dieren die volledig volgens FEI regels zijn gevaccineerd.

Serum of vaccin?
Wat betreft de tetanus: als je bij een verwonding denkt op dat moment nog even snel tegen tetanus te kunnen vaccineren, ben je mogelijk te laat, omdat het op zijn minst enige dagen duurt voor er voldoende antilichamen zijn gevormd. Intussen kan de ziekte zich ontwikkeld hebben. Is een paard ooit gevaccineerd, dan gaat de vorming van antilichamen bij hervaccinatie sneller. Bij een verwonding en de dreiging van tetanus bij een niet gevaccineerd dier is het overigens veel beter om te kiezen voor een behandeling met tetanus-serum. Datzelfde geldt voor paarden met grote verwondingen die langer dan een jaar geleden zijn gevaccineerd. Het is zelfs zo dat indien men een paard opereert zonder toediening van het tetanusserum, dit door de tuchtraad kan worden opgevat als een beroepsfout (met de nodige consequenties voor de dierenarts). In elk geval is het zaak de entstatus van het paard bij castratie of verwondingen goed te controleren. Waarom combinatie-vaccins? Dat is een kwestie van gemak en van kostenbesparing. De fabrikant van het bedoelde vaccin wijst combinatie met andere vaccins af, niet omdat dat niet zou kunnen, maar omdat dergelijk gebruik niet onderzocht is en de fabrikant dus ook niet wenst in te staan voor eventuele gevolgen. Door dat te vermelden op de productinformatie wijst hij eventuele schade a priori af. Ook wordt er gewaarschuwd voor een gelijktijdige toediening van vaccin en serum. Een vaccin tegen tetanus bestaat uit antigenen (dode bacterie Clostridium T of delen daarvan) en het serum bestaat uit antilichamen (gemaakt uit B-cellen nadat de bacterie het lichaam is binnengetreden). Het klopt dat je deze niet moet combineren omdat de antilichamen de bacterie (maar dus ook het vaccin) neutraliseren.

Symptomen van griep bij paarden
Koorts, droge hoest en een natte neus kunnen duiden op een besmetting met het griepvirus. Besmette paarden zijn sloom, willen niet meer eten en hebben soms spierpijn.Griep kan overgaan in een longontsteking. Paarden herstellen langzaam van griep. Volledig herstel kan wel drie tot zes maanden duren.

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier