Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Melken van geiten

Melken van geiten

De uier van de geit heeft een grote melkboezem. De melkblaasjes lopen hierdoor minder snel vol, waardoor de melkproductie pas na 18 tot 20 uur wordt afgeremd. De geit is om deze reden geschikt om een keer per dag te worden gemolken. Wie desondanks kiest voor tweemaal daags melken, hoeft er niet over in te zitten dat de geit 's avonds een keer wat later wordt gemolken.

Bij eenmaal daags melken daalt de totale melkproductie wel: met zo'n 15 tot 20%. Het vetgehalte blijft ongeveer gelijk, het eiwitgehalte kan iets toenemen. Het rendement van het kaasmaken lijkt iets omhoog te gaan.

Het is mogelijk direct na het aflammeren te beginnen met eenmaal daags melken. Ouderejaars geven minder melkverlies bij de overgang naar eenmaal daags dan de jongere jaars. De uiergezondheid wordt door het eenmaal daags melken niet aangetast.
Of de geit nu 's ochtends of 's avonds wordt gemolken, dat maakt niet uit. Wel heeft 's morgens melken als voordeel dat de geiten met lege uiers de wei in kunnen en daar de hele dag kunnen blijven. Hoewel de geiten bij eenmaal daags 15 procent minder melk geven, is de hoeveelheid melk per melkbeurt wel groter. De individuele melkstroom per geit is groter. Bij het opstarten is het belangrijk dat de melkmachine dit aankan. Ander voordeel van eenmaal daags melken is dat de melk verser is bij het kaasmaken.

Bij het eenmaal daags melken moet de krachtvoergift worden aangepast. Deze kan niet in een keer worden gegeven vanwege het risico op pensverzuring. De tweede portie kan worden gegeven als de geiten 's avonds weer naar binnen gaan. Zie voor meer informatie het rapport Eenmal daags melken van geiten van het Louis Bolk Instituut.
 

Terug naar:

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier