Dossiers

Nog altijd is het lang niet overal toegestaan een schuilstal te plaatsen in een weiland. Sommige gemeenten hebben het geregeld, andere niet. De ene provincie doet moeilijker dan de andere. In dit dossier de achtergronden en recente ontwikkelingen.

Het virus dat vogelgriep veroorzaakt duikt geregeld op. Bij wilde vogels of bij commercieel gehouden pluimvee. Meestal blijft het bij de minder gevaarlijke - laagpathogene - varianten. Maar ook dan worden - als het om H5 of H7 virus gaat - besmette kippen of ander pluimvee geruimd.

Bloedluis is de meest voorkomende parasiet bij kippen. Elke kippenliefhebber kan er wel over meepraten. Bestrijding van de bloedluizen vergt het nodige doorzettingsvermogen. Er zijn verschillende manieren om deze vervelende rode bloedmijten uit het hok te krijgen. Vandaar dit dossier.

In dit dossier verzamelen we informatie over het beheer van de wei voor paarden, schapen en koeien. De artikelen gaan over herstel van graslanden, bemesten, en de afvoer van water.

En toen was daar ineens het Schmallenbergvirus. Het verspreidde zich in 2011 als een razende door het land. Het leidde tot geboortes van vele misvormde lammeren en kalveren. Inmiddels heeft de veestapel immuniteit opgebouwd.

In dit dossier is informatie te vinden over biodiversiteit in de praktijk: wetenswaardigheden, maar ook praktische tips, bijvoorbeeld over de aanplant van bomen en het verbeteren van de leefomgeving voor bijen.

Dit dossier biedt geïnteresseerde schapen- en geitenhouders en houders van runderen een overzicht van de laatste inzichten op het gebied van de wormbestrijding. Het is de bedoeling dat de houders een goed begrip krijgen van wormen en alle factoren die van invloed zijn op de infectiedruk. Zij durven dan te kiezen voor een andere aanpak, die zonder de opgedane kennis wellicht riskant lijkt, maar op de wat langere duur grote voordelen biedt.

Sinds 1 januari 2010 geldt voor schapen en geiten een verplichte elektronische I&R. Dankzij het nieuwe systeem kan met één druk op de knop worden achterhaald waar een schaap of geit zich bevindt, waar het dier vandaan komt en met welke andere dieren het in contact is geweest.

Iedereen heeft wel eens gehoord van de wetten van Mendel. We hebben allemaal wel eens iets geleerd over chromosomen en genen. Maar wat is de huidige stand van de wetenschap in de genetica en hoe kunnen we die kennis toepassen in de praktijk?

Van 2008 tot 2010 waarde een Q-koorts-epidemie over Nederland. Sinds 2011 is de situatie onder controle, al leeft de bacterie voort. Eind 2012 werd de epidemie voorbij verklaard. Speciaal voor houders van hobbygeiten en hobbyschapen heeft Levende Have een dossier over Q-koorts opgesteld.