Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Wat is het verschil tussen hobbymatig en bedrijfsmatig houden van dieren?

Ingediend door jinke op 19 maart 2017 - 11:28

Ik heb twee koeien, twintig kippen, tien schapen en geiten en ik wil ook nog een paar varkens gaan houden. Ben ik dan nog wel hobbymatig bezig of heb ik dan een bedrijf? Gelden er andere regels voor hobbymatig en bedrijfsmatig?

Thema
Algemeen
Diersoort
Algemeen

Reacties

Ingediend door jinke op 19 maart 2017 - 11:29

Voor bedrijfsmatig gehouden dieren gelden veel meer regels dan voor hobbymatig gehouden dieren. Het verschil is bijvoorbeeld erg groot bij de kippen in geval van vogelgriep. Voor commercieel pluimvee geldt dan een ophokplicht, hobbyderhouders moeten hun pluimvee afschermen van contact met wilde vogels.
Ook zijn er verschillen in de regels voor het vervoer van dieren. En voor varkens is er zelfs een speciale status voor hobbyhouders, de RE-status. Zij mogen niet meer dan vier varkens houden.

Nog een voorbeeld: Houders van 25 of meer schapen of geiten moeten bijdragen aan het Dier Gezondheids Fonds Houders met minder schapen of geiten zijn daavan vrijgesteld.
Wie vijf of meer koeien houdt voor het vlees of de melk, moet in elk geval een   Bedrijfsgezondheidsplan  bijhouden. Je bent dan verplicht het medicijngebruik te registreren.

Hobbydieren kunnen ook op kleine schaal bedrijfsmatig worden gehouden. Houd je veel dieren? Verkoop je deze ook? Maak je winst? Veroorzaak je hinder? Dan kan het zijn dat de gemeente je ziet als ‘’inrichting’’. Je moet dan wellicht een vergunning aanvragen of een melding doen bij het omgevingsloket.

Uit de jurisprudentie van de afgelopen jaren valt af te leiden welke factoren een rol spelen bij de beoordeling of er sprake is van een bedrijfsmatige activiteit. Zo wordt er gekeken naar:
> de continuïteit van de activiteit (hoelang duurt de activiteit);
> het winstoogmerk (verhouding tussen kosten en opbrengsten);
> de hinder die de activiteit veroorzaakt;
> de omvang van de dierstapel (hoeveel dieren en van welk soort);
> de huisvesting van de dieren (zijn er speciale voorzieningen getroffen);
> de commerciële doeleinden (worden er bijvoorbeeld advertenties gezet);
> het gebruik / de aanwending van de dieren (voor hobby of eigen gebruik);
> de perceelgrootte;
> de omgeving waar de dieren worden gehouden (in landelijk of stedelijk gebied).
Zie verder wiki over het   Activiteitenbesluit

Ook al ben je een klein bedrijf, dan hoef je nog geen administratie bij te houden voor het mestbeleid. Je bent vrijgesteld van de administratieplicht voor het mestbeleid als je bedrijf:
per jaar niet meer dan 350 kilo stikstof in dierlijke meststoffen produceert of aanvoert;
in een jaar nooit meer dan 3 hectare landbouwgrond heeft.

Voor het verschil tussen bedrijfsmatig en hobbymatig houden van paarden, zie de wiki :   wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wil je weten welke regels er zijn voor schapen, geiten, paarden, koeien, en varkens die voor de hobby worden gehouden? Ga dan naar de wiki's over deze diersoorten. Onderaan de wiki vind je een link naar regelgeving.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier