Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Hoeveel paarden mag je houden als hobbyist en wanneer ben je bedrijfsmatig?

Ingediend door jinke op 21 augustus 2007 - 09:02

Wat zijn de regels voor het houden van paarden? Wanneer ben je hobbyist en wanneer bedrijfsmatig?

Diersoort
Paarden
Gerelateerde dierenwiki

Reacties

Ingediend door jinke op 21 augustus 2007 - 09:05

De paardenhouderij groeit in Nederland (in de provincie Utrecht lopen al meer paarden in de wei dan koeien) en gemeenten willen in toenemende mate grip krijgen op deze uitdijende sector. Een van de middelen is de Wet Milieubeheer. De gemeenten moeten zelf per geval beoordelen of er sprake is van een inrichting in de zin van deze wet. De rechter heeft hierin echter het laatste woord.
Uit de jurisprudentie van de afgelopen jaren valt af te leiden welke factoren een rol spelen bij de beoordeling of er sprake is van een bedrijfsmatige activiteit. Zo wordt er gekeken naar:

• de continuïteit van de activiteit (hoelang duurt de activiteit);

• het winstoogmerk (verhouding tussen kosten en opbrengsten);

• de hinder die de activiteit veroorzaakt;

• de omvang van de dierstapel (hoeveel dieren en van welk soort);
• de huisvesting van de dieren (zijn er speciale voorzieningen getroffen);

• de commerciële doeleinden (worden er bijvoorbeeld advertenties gezet);

• het gebruik / de aanwending van de dieren (voor hobby of eigen gebruik);

de perceelgrootte;

• de omgeving waar de dieren worden gehouden (in landelijk of stedelijk gebied).

Hoewel uit bovenstaande blijkt dat het aantal dieren alléén niet bepalend is voor de vraag of een vergunning is vereist, geeft het toch een globale indicatie waar die grens ongeveer ligt. Sommige gemeenten, zoals het Zuid-Hollandse Korendijk met een uitgestrekt buitengebied en een groot aantal (voormalige) agrarische gebouwen, menen uit de jurisprudentie te kunnen afleiden dat er wel degelijk een grens is stellen aan het aantal paarden. ‘’Op basis van vaste jurisprudentie wordt het houden van minder dan 5 paarden als hobbymatig aangemerkt’’, aldus de gemeente in de notitie ‘Hobbymatig en bedrijfsmatig houden van paarden. ‘’Ook de milieuwetgeving hanteert deze lijn. Op basis van de milieuwetgeving is, afhankelijk van de milieucategorie, namelijk een milieuvergunning vereist vanaf het houden van 5 paarden.’’

De gemeente komt verder tot de conclusie dat het realiseren van een paardenbak ten behoeve van het hobbymatig houden van paarden binnen de bestemming “agrarische doeleinden” en de bestemming “woondoeleinden” slechts mogelijk is via een vrijstelling van het bestemmingsplan.’’

Paardenhouders doen er verstandig aan de opstelling van hun gemeente goed te onderzoeken en deze te (laten) toetsen aan de gerechtelijke uitspraken die tot nu toe over deze materie zijn gepubliceerd. De ervaring leert dat veel gemeenten kampen met een groot gebrek aan juridische kennis.

Ingediend door vaneldijk op 13 april 2017 - 14:07

Wanneer spreken we over het houden van pony"s en wanneer over paarden bij een hobbymatige instelling? Onze gemeente kan hier geen antwoord op geven evenals het aantal dieren dat zonder vergunning gehouden kan worden in een agrarisch gebied. mvg K.Koster

Ingediend door jinke op 25 april 2017 - 16:32

Het antwoord op uw vraag staat hierboven. U kunt op uw gemeente wat meer druk uitoefenen om te zien of er niet ergens een beleidsnota ligt.

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier