Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Vereniging Speciale Schapenrassen

De Vereniging Speciale Schapenrassen stelt zich ten doel het handhaven en verbeteren van speciale schapenrassen en het behartigen van de belangen van de fokkers en houders van de bij haar aangesloten schapenrassen. De VSS heeft de belangenbehartiging van de schapenfokkers en houders hoog in het vaandel staan. Zij tracht haar doel te bereiken door per ras fokreglementen te formuleren en toe te zien op naleving van de regels door de leden. Een niet minder belangrijke pijler is het geven van voorlichting over het fokken en houden van schapen in de breedste zin. Niet alleen foktechnische aspecten, maar ook economische en financiële aspecten komen aan bod. Waarom is het belangrijk om lid te worden? In je eentje een paar schapen houden is leuk, maar als er toch meer fokkers met ongeveer dezelfde ideeën rondlopen, is het nog leuker om dingen samen te doen. De fokkers met éénzelfde ras hebben zich gebundeld in de ca 50 rasafdelingen en zo staan we samen sterk met ruim 400 leden. Alleen als stamboeklid kun je geregistreerde dieren fokken en zo meehelpen om b.v. zeldzame rassen in stand te houden. De VSS organiseert evenementen, cursussen en bijeenkomsten, houdt de leden op de hoogte van het actuele schapennieuws, enz.
www.vssschapen.nl

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier