Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Stichting Roodbont Fries Vee

In 1993 werd geconstateerd dat er nog maar 17 Fries roodbonte koeien en 4 stieren over waren. Om te voorkomen dat de Fries Roodbonte koe zou uitsterven, werd een stichting in het leven geroepen.
In samenwerking met Nederlandse boeren stelt de stichting fokprogramma’s op, registreert, onderhoudt contacten met instanties en geeft voorlichting. De stichting stelde in samenwerking met de boeren een fokprogramma op en sloeg sperma op van zuivere Friese Roodbonte stieren in de Genenbank.
De Stichting Roodbont Fries Vee heeft als doel het Fries Roodbonte Vee in stand te houden, waarbij het economische doel van de dieren niet uit het ook wordt verloren. Mede dankzij de inspanningen van de stichting neemt het aantal koeien jaarlijks toe.

De stichting vervult de volgende taken:

  • inventarisatie en registratie
  • contacten lebben tussen boeren en instanties
  • opstellen en uitvoeren van fokprogramma’s in samenwerking met veehouders en het Centrum voor Genetische Bronnen.
  • incidenteel aankopen van dieren die verloren dreigen te gaan.
  • onderzoek naar bloedgroepen
  • voorlichting en PR

Meer weten? Stuur een mail naar [email protected]

Afbeelding

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier