Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Platform kleinschalige schapen- en geitenhouderij

Er zijn in Nederland zo'n 24.000 kleinschalige houders van schapen en 19.000 kleinschalige houders van geiten, die gezamenlijk ruim 300.000 dieren houden. Winst maken staat niet voorop. Het platform behartigt de belangen van deze groep houders. Het platform is door het ministerie van LNV, nu ministerie van EL&I, erkend als vertegenwoordigend orgaan. Verder onderhoudt het platform contacten met diverse uitvoeringsorganen (PVV, VWA, GD, etc.) en andere vertegenwoordigende organisaties. Per december 2006 hebben zich 18 organisaties aangesloten bij het Platform met daaronder 5200 houders van schapen en geiten.

Het platform stelt zich ten doel voorwaarden te scheppen opdat de kleine schapen- en geitenhouder meer voldoening kan hebben hij het houden en fokken van zijn dieren. Verder wil het platform voorwaarden scheppen voor de aangesloten organisaties zodat deze onder optimale omstandigheden hun doelstellingen kunnen nastreven. Hiertoe werkt het platform aan het oplossen van bestaande knelpunten en het anticiperen op mogelijke nieuwe knelpunten. Actuele thema’s zijn: blauwtong, heffing diergezondheidsfonds, I&R, couperen en myiasis, wetgeving, en dierziektepreventie.

www.platform-ksg.nl

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier