Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Nederlandse Werkgroep voor hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels

De Nederlandse Werkgroep voor hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels is een overlegorgaan van belangrijke belangenverenigingen van hobbydierhouders. Bij de werkgroep zijn aangesloten: Aviornis International Nederland (1), de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (2), en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (3), Kleindierliefhebbers Nederland (4) en de C.O.M. Nederland. Actueel thema van de werkgroep zijn het leewiekverbod, zoals voorzien per 2018 en de positieflijst voor dieren die zonder voorwaarden gehouden kunnen worden, dieren die onder voorwaarden gehouden mogen worden en dieren die niet gehouden mogen worden. Verder blijft  de vogelgriep (vaccinatie en afschermplicht) een aandachtspunt. De werkgroep is nauw betrokken bij de totstandkoming van wetgeving en draaiboeken en neemt indien nodig deel aan crisisberaad van het ministerie van Economische Zaken. De werkgroep vervult op nationaal en Europees niveau een belangrijke rol in de realisering van een gedifferentieerde dierziektebestrijding, waarbij meer rekening wordt gehouden met de hobbymatige houders.

(1) www.aviornis.nl
(2) www.hobbydierhouder.nl
(3) www.szh.nl
(4) www.kleindierliefhebbers.nl

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier