Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij

De Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG) is officieel opgericht op 28 december 1916 als “De Nederlandse Commissie voor Geitenfokkerij”. In de hele geschiedenis van de NOG kan geconstateerd worden, dat de geitenfokkerij zijn hoogtepunten kent in de economisch en sociaal moeilijkste tijden.

Had de NOG in 1938 zo‘n 20.000 leden, dat aantal was in 1944 gegroeid tot bijna 57.000. In de huidige tijd van economische bloei is dit aantal thans nog zo’n 1300. De doelstelling van de organisatie is het bevorderen van een doelmatige fokkerij van geiten in Nederland in de ruimste zin van het woord. Daartoe houdt de NOG geautomatiseerd de stamboekregistratie bij van vijf rassen, te weten:

  • de Nederlandse Witte geit,
  • de Nederlandse Toggenburgergeit,
  • de Nederlandse Bonte geit,
  • de Nederlandse Nubische geit en
  • de Nederlandse Boergeit.


Ook van overige geitenrassen wordt registratie verzorgd. In 1996 werd de NOG krachtens het “Fokkerijbesluit” erkend als veeverbeteringsorganisatie. Daarnaast heeft de NOG ook erkenning voor prestatieonderzoek en productiegegevens. Vijfendertig veelal regionaal georiënteerde geitenfokverenigingen vormen de leden van de NOG. De leden van deze verenigingen zijn buitengewoon lid van de NOG.

In de structuur van de NOG zoals die sinds 26 april 2003 aangenomen is, zijn de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen lid van de NOG. De verenigingen hebben vervolgens de fokkers als lid. Het bestuur van de NOG bestaat uit personen die rechtstreeks door de leden worden gekozen op de algemene ledenvergadering.

Alle leden van een plaatselijke of regionale geitenfokvereniging kunnen gebruik maken van de diensten van de NOG. Zo worden hun lammeren in het jongveeregister geregistreerd en kunnen hun geiten en bokken worden geïnspecteerd door de NOG-stamboekinspecteurs en worden opgenomen in het stamboek. Verder kan iedere fokker proberen predikaten voor zijn fokdieren te verwerven. De voorwaarden hiervoor zijn vastgelegd in het "Fokreglement van de NOG".
Verder kan men deelnemen aan melkproductiecontrole en aan keuringen op verenigings-, kring-, regionaal en nationaal niveau. Dit alles is bedoeld om een doelgerichte geitenfokkerij te bevorderen. De NOG geeft het blad “GEITENhouderij” uit onder redactie van een aparte stichting.
www.geiten.org

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier