Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Nederlandse Federatie van verenigingen van Dwerggeitenhouders

In 1970 hebben een aantal enthousiaste dwerggeitenliefhebbers een vereniging opgericht. In eerste instantie waren er 10 lidverenigingen verspreid over het land gevestigd. Later is door een fusie dit aantal teruggebracht tot 8. Gezamenlijk vormen deze lidverenigingen de Nederlandse Federatie van Verenigingen van Dwerggeitenhouders, afgekort de NFD. Iedere lidvereniging is door een bestuurslid vertegenwoordigd in het hoofdbestuur van de NFD.

Het doel van de NFD is de belangen van haar leden te behartigen, alsmede de bevordering van alles wat samenhangt met de liefhebberij voor en het fokken, veredelen en houden van dwerggeiten. Deze doelstelling wil  de NFD bereiken door o.a.

  • een standaard omschrijven en vaststellen van de Nederlandse dwerggeit, om zodoende te komen tot een zuiver Nederlands ras;

  • het registreren van dwerggeiten volgens het registratiereglement;

  • het houden van tentoonstellingen, met als hoogtepunt ieder jaar een grote Nationale geiten en bokkenshow waar de Nationale kampioenes gekozen worden;

  • het opleiden, erkennen en benoemen van keurmeesters, ieder jaar zijn er juryledendagen om iedereen bij te praten

  • het uitgeven 11 keer per jaar van een clubblad met allerlei informatie van zowel de NFD als van de afzonderlijke lidverenigingen of leden.

De bij de NFD aangesloten lidverenigingen organiseren voor hun eigen leden diverse activiteiten. Zo worden er ondermeer shows gehouden, er worden praatavonden gehouden met thema’s als gezondheid, voeding of er zijn dieren ter bespreking, en men gaat met groepjes bij andere dwerggeitenfokkers op stallenbezoek.

www.dwerggeiten.nl

 

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier