Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Fokkersvereniging Ouessantschapen

De Fokkersvereniging Ouessantschapen (F.O.S.) is opgericht in 1987 als rasafdeling binnen de toenmalige Fokkersvereniging van Buitenlandse Stamboekrassen (F.B.S.) die in 1992 werd omgevormd tot een federatie. Door de explosieve groei van de F.O.S. en door uiteenlopende opvattingen is besloten om op 1 januari 1999 uit deze F.B.S. te treden en als zelfstandige vereniging door te gaan. Door deze onafhankelijkheid werd het mogelijk de belangen van de Ouessantfokkers beter te behartigen.

Drie maal per jaar houden we bespreekdagen, die naast de onderlinge contacten bedoeld zijn om de populatie te verbeteren. Ook wordt er twee maal per jaar een ledenvergadering gehouden. Het aantal leden schommelt nu tussen de 500 en 600 leden. Dankzij de in 1994 van de Franse moederorganisatie G.E.M.O. verkregen erkenning, zijn wij als enige vereniging in Nederland gerechtigd een Ouessantstamboek te voeren. Per 2 januari 2000 is de vereniging gestart met de uitgave van het clubblad "Bulletin d'Ouessant". Al onze leden worden door middel van dit blad 4 keer per jaar geïnformeerd over het wel en wee binnen de F.O.S.

Website: www.ouessant.nl

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier