Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Partners

De hieronder vermelde organisaties en verenigingen staan achter het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have. Zij zijn voorstander van kennisontwikkeling en kennisverspreiding ten behoeve van de kleinschalige en hobbymatige houderij van landbouwhuisdieren en parkdieren. Wilt u dat uw organisatie hier ook wordt vermeld? Neem dan contact op met [email protected].

Watervogelbond

Alpaca Association Benelux (AAB)

Algemene Nederlandse Bond van Geitenhouders

Stichting Roodbont Fries Vee

Kune Kune Vereniging Nederland

Aviornis International Nederland

Nederlandse Werkgroep voor hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels

Platform kleinschalige schapen- en geitenhouderij

Nederlandse Federatie van verenigingen van Dwerggeitenhouders

Nederlandse Angorageiten Fokkers Vereniging

Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij

Fokkersvereniging Ouessantschapen

Vereniging Nederlands Ezelstamboek

Nederlandse Fokkersvereniging het Drentse Heideschaap

Ezelvriend

Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeit

Vereniging samenwerkende Kinderboerderijen Nederland

Holland Dexter

Vereniging Lakenvelder Runderen

Vereniging Speciale Schapenrassen

Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders