Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Wolf verandert schapenhouderij in Nederland

Ingediend door jinke op 07 augustus 2018 - 11:01

Door de wolf zal de schapenhouderij in Nederland veranderen. ''Schapen houden achter 2 lage draadjes op winterweides in het territorium van een wolf kan niet meer'', aldus het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG). Het Platform heeft de kosten van preventieve maatregelen op een rij gezet. Die komen neer op €200 per ooi.

Volgens het platform KSG zal het begrazen in van weides en natuurgebieden zonder geëlektrificeerd schapengaas niet meer mogelijk zijn. ''We zullen ons moeten aanpassen.  Voor sommige houders kunnen kuddebewakingshonden een oplossing bieden. De meesten zullen hier echter
niet aan willen beginnen.''

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Het Platform KSG heeft een verklaring opgesteld, waarin het zijn positie bepaalt ten opzichte van de wolf. Het platform neemt geen stelling in de zin van ''pro of contra'' de wolf, maar gaat uit van de feiten. Afgelopen week werd bekend dat er zich in de buurt van Meppen, 20 km van de grens met Drenthe, een wolvenpaar heeft gevestigd en jongen heeft gekregen. Dit betekent dat een deel van Zuidoost Drenthe tot het territorium van deze roedel behoort. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat zich in midden Drenthe al langere rijd een wolf ophoudt, wat het begin van een nieuw territorium kan betekenen. ''Dit zet druk op de provincie Drenthe om te laten zien dat het serieus werk maakt van de toegezegde steun aan schapenhouders. Wij beschouwen Drenthe als een gidsprovincie'', aldus het Platform KSG.

Het aantal claims van schapenhouders neemt toe. De Volkskrant meldt dat schapenhouders in 2018 al voor 134 dode schapen om een vergoeding hebben gevraagd. In 2017 waren dat er nog 21.

Alle schade wordt in Nederland tot nu toe vergoed, ook als er geen preventieve maatregelen zijn getroffen. Maar in Duitsland wordt in een gebied waarin een roedel zich heeft gevestigd, na een overgangsperiode alleen schade vergoed als er preventieve maatregelen zijn genomen. Het Platform verwacht dat dit ook in Nederland gaat gebeuren. Tot het zo ver is, wil het Platform een goede schaderegeling gebaseerd op de werkelijke waarde van de gesneuvelde schapen en een redelijke vergoeding van de vervolgschade (verwerpers). Tevens zet het Platform in op een maximale bijdrage van de overheid aan investeringen in preventieve maatregelen. Voor een kostenindicatie, zie bijlage.

Redactie Levende Have

Lees meer:

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour