Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Wijziging Wet Dieren: huisvesting mag natuurlijk gedrag niet belemmeren

Ingediend door jinke op 12 mei 2021 - 09:20

Dieren moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen en de manier waarop ze worden gehuisvest mag ze daarin niet belemmeren. Om dit te realiseren is artikel 2.1 van de Wet Dieren via een amendement gewijzigd.

Het amendement van Leonie Vestering, kamerlid van Partij voor de Dieren, is gisteren aangenomen door de Tweede Kamer. Voor stemden Fractie-Den Haan, SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, D66, PVV, JA21 en FVD. De wijziging wordt op 1 januari 2023 van kracht. Daarna is het niet langer toegestaan om dieren te houden in een huisvestingssysteem dat hen permanent de mogelijkheid ontneemt om hun natuurlijke gedrag te vertonen, aangezien dit schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van een dier. De wetgever zal ten gevolge van het amendement huisvestingseisen moeten gaan stellen, waardoor dieren de mogelijkheid krijgen om natuurlijk gedrag te vertonen. 

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Artikel 2.1 van de Wet Dieren gaat over dierenmishandeling en houdt nu al een verbod in om bij dieren pijn of letsel te veroorzaken of de gezondheid of het welzijn te benadelen. Daarbij staat wel de kanttekening dat er sprake kan zijn van een redelijk doel, waardoor verboden handelingen toelaatbaar zijn. Dankzij het amendement van Vestering kan de wijze van huisvesten niet langer als redelijk doel worden beschouwd. Zo kan een konijnenhouder die zijn dieren in te krappe hokken houdt, niet langer zeggen dat hij het welzijn van zijn dieren wel moet aantasten omdat hij niet genoeg ruimte heeft.

In de toelichting noemt Vestering een paar voorbeelden van natuurlijk gedrag: konijnen moeten kunnen graven en eenden moeten kunnen zwemmen. Daarnaast beoogt ze met haar amendement om een einde te maken aan het aanpassen van dieren aan de wijze waarop ze worden gehouden, zoals het onthoornen van geiten en koeien, het couperen van biggenstaartjes en het verwijderen van de achterste teen bij hanen. Dat laatste is overigens al per 1 september van dit jaar verboden.

Het amendement is niet gericht op aanpassing van artikel 1.3 van de Wet Dieren (intrinsieke waarde). Daarin staat onder meer dat dieren gevrijwaard moeten zijn van beperking van hun natuurlijke gedrag, ''voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd''. 

Boerenorganisatie LTO heeft via nieuweoogst.nl laten weten het amendement onuitvoerbaar te vinden. Het amendement moet nog langs de Eerste Kamer. 

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier