Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Wettelijke bescherming nodig voor ''maatschappelijke status van dierenliefhebberij''

Ingediend door jinke op 07 juni 2021 - 11:07
Tentoonstelling van kippen

De vereniging Ornithophilia heeft een burgerinitiatief in gang gezet, gericht op een aanvulling van de Wet Dieren. Er zijn 40.000 handtekeningen nodig om dit initiatief behandeld te krijgen door de Tweede Kamer. Het doel is de ''maatschappelijke status van de dierenliefhebberij'' te beschermen.

Het bestuur van Ornithophilia - een vereniging van houders van pluimvee en knaagdieren - stelt vast dat de dierenliefhebberij in het nauw komt omdat ten gevolge van een wijziging van de Wet Dieren is bepaald dat ieder gehouden dier natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen. Sinds de recente wetswijziging (zie onder bij eerdere berichten) lijkt het erop dat zelfs goede zorg niet meer voldoende is, aldus Ornithophilia. Bij de wetswijziging is volgens de vereniging geen rekening gehouden met de betekenis van dierenliefhebberij. ''Het is nu de hoogste tijd dat dit wel gebeurt. Dierenliefhebberij heeft een belangrijke betekenis voor individuele liefhebbers maar ook voor verenigingen. Dat er dieren uit liefhebberij worden gehouden, hoort bij de Nederlandse cultuur.''

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

De vereniging wil erkenning voor de maatschappelijke status van dieren, die niet worden gehouden met als eerste oogmerk winstbejag. Gesproken wordt over dieren, zijnde wezens die verbonden zijn aan ''de basiswaarde van de Nederlandse cultuur''. Het gaat om een dusdanige bescherming dat de houders van deze dieren mee kunnen blijven doen aan keuringen, tentoonstellingen, wedstrijden en educatieve activiteiten, ''tenzij daarmee niet meer wordt voldaan aan de basale levensbehoeften die het welzijn van het dier waarborgen, deze in strijd zouden zijn met (inter-)nationale wet- en regelgeving ter bescherming van bedreigde diersoorten, wet- en regelgeving aangaande de bestrijding van besmettelijke dierziektes zich daartegen verzetten of dergelijke activiteiten ten aanzien van de directe omgeving op enigerlei wijze structurele overlast veroorzaken.''

Aanvulling niet gericht op welzijn van dieren
Uit de toelichting op de aanvulling van de Wet Dieren blijkt dat de initiatiefnemers vooral de cultuurhistorische waarde van het omgaan met dieren in Nederland willen beschermen. ''Indien het omgaan met dieren ernstig wordt belemmerd, heeft dit maatschappelijke gevolgen en kan onder andere als zodanig aangeduid levend erfgoed voorgoed verdwijnen. Dit levend erfgoed draagt nota bene erfelijk materiaal bij zich dat uniek is en daardoor van onvervangbare waarde is.''
De aanvulling gaat dus niet over de belangen van dieren, maar over het belang dat de samenleving volgens Ornithophilia heeft bij de instandhouding van rassen en allerlei activiteiten die daarmee samenhangen. Overigens zijn die belangen al op Europees niveau gewaarborgd. Sinds 1997 is er een EU-Protocol Bescherming welzijn dieren (inmiddels onderdeel Verdrag werking EU) waarin staat dat er rekening moet worden gehouden met het welzijn dieren, zijnde wezens met gevoel, onder eerbiediging van godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed. Dierenliefhebbers die zich bedreigd voelen omdat ze hun dieren mogelijk niet de gelegenheid bieden om natuurlijk gedrag te vertonen, zouden zich daarop kunnen beroepen. 

Redactie Levende Have

Eerdere berichten:

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier