Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Wageningen Universiteit biedt gratis online cursus voor fokkers

Ingediend door jinke op 28 juni 2020 - 08:40

Wageningen Universiteit heeft diverse online cursussen ontwikkeld die gratis toegankelijk zijn voor iedereen, waar ook ter wereld. Deze zogeheten MOOC's gaan onder meer over voedsel, duurzaamheid, en gezonde leefomgeving. 

Twee cursussen zijn interessant voor fokkers: Genetische modellen voor het fokken met dieren en Evaluatie van fokprogramma's (beide van di 6 oktober 2020 tot do 28 januari 2021). De lesstof is gratis, voertaal is Engels. De cursussen zijn geschikt voor fokkers van:

  • Koeien
  • Pluimvee/kippen
  • Paarden
  • Varkens/zwijnen
  • Honden
  • Schapen
  • Geiten
  • Vissen
  • Garnalen

Voor de cursus over het evalueren van fokprogramma's is statistiekkennis op tweede- of derdejaars universitair niveau nodig. Deze cursus bouwt voort op kennis uit het programma Genetic Models for Animal Breeding. Het is dus verstandig om die eerst te volgen.

''Deze cursus leert professionals die met dieren werken beter te begrijpen wat de invloed van het fokken op dierpopulaties is en hoe ze genetische principes kunnen inzetten bij het maken van beslissingen. Deze cursus geeft je een stevige basis voor verdere studie, zoals fokkerijcursussen op masterniveau.''

Voor meer informatie: wur.nl en klik op Food, Nutrition and Health

Redactie Levende Have

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier