Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Veranderingen in regels voor schapen en geiten

Ingediend door jinke op 30 april 2021 - 09:23

Wie schapen of geiten wil gaan houden moet drie dagen voordat de dieren worden aangevoerd, een UBN aanvragen. Deze wijziging in de Nederlandse wet- en regelgeving is het gevolg van de nieuwe Europese diergezondheidsregels die per 21 april zijn ingegaan.

Nieuw is ook dat alle houders van schapen en geiten verplicht zijn om ervoor te zorgen dat bezoekers niet in contact kunnen komen met de dieren tijdens het lammeren. Dit is om de kans van besmetting van bijvoorbeeld Q-koorts van dier op mens te verkleinen. Dit houdt in ieder geval in dat de houder ervoor zorgt dat bezoekers een stal waar lammeren worden geboren niet kunnen betreden. Er is een uitzondering opgenomen voor werknemers en bedrijfsmatige bezoekers, zoals een dierenarts.

Andere nieuwe verplichting is het bijhouden van de dekdatum in de eigen administratie. Dit geldt alleen voor houders van schapen en geiten die te maken hebben met een verplichte vaccinatie tegen Q-koorts, zoals kinderboerderijen en zorgboerderijen. Tot voor kort moest die vaccinatie jaarlijks gebeuren voor 1 augustus. Die datum is nu losgelaten. 

''Om toe te kunnen zien op de verplichting dat gevaccineerd moet worden vóór de inseminatie of dekking, moeten houders van schapen en/of geiten waarvoor een vaccinatieplicht geldt de datum waarop de dieren gedekt of geïnsemineerd zijn in hun eigen administratie registreren. In geval van natuurlijke dekking waarbij de bok of ram tussen de geiten en schapen loopt zal het precieze moment van dekking niet altijd bekend kunnen zijn. Voor die situatie geldt dat het moment waarop de geiten of schapen gedekt kunnen worden geregistreerd moet worden'', aldus het ministerie van LNV in een toelichting in het aangepaste Besluit Houders van Dieren.

Iets kopen bij bol.com? klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Rvoi.nl heeft een speciale regelhulp ingesteld. Daarbij kun je invullen hoeveel dieren je houdt (minder dan 10, 10 tot 49, 50 of meer).Ook kun je invullen of je de dieren houdt voor de melkproductie, of je publiek ontvangt, of je dieren uitvoert naar een andere lidstaat, of dat je dieren binnen Nederland vervoert. Houd je meer dan tien schapen of geiten, dan is een eenvoudige wasplaats verplicht. Dat was al zo, maar dat is nu wel versoepeld: voor inrichtingen die alleen uit weilanden bestaan en waar geen wasplaats te realiseren is, is voortaan een uitzondering mogelijk.

De redactie van Levende Have heeft de nieuwe regels verwerkt in de wiki's over schapen en geiten.
Zie verder wiki Regelgeving schapen en geiten

Redactie Levende Have

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier