Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Veel minder besmettingen bij hobbypluimvee dan bij bedrijfspluimvee

Ingediend door jinke op 03 april 2023 - 11:24

Sinds oktober 2021 zijn bij het pluimvee van hobbyhouders en kinderboerderijen (<50 dieren) 21 besmettingen met vogelgriep (H5N1) vastgesteld. Van de 82 meldingen in de periode oktober 2021 tot februari 2023 bleek na onderzoek een kwart positief. De aantallen besmettingen zijn veel geringer dan die bij houderijen met meer dan 50 dieren en bij bedrijven: daarvan zijn in dezelfde periode in totaal 109 besmet geraakt.

Het verschil in het aantal besmettingen bij hobbyhouders enerzijds en bij de 50+ houderijen anderzijds is opmerkelijk, aangezien er veel meer hobbyhouders met minder dan 50 dieren zijn dan houders met meer dan 50 dieren en bedrijven. Exacte aantallen van aantallen hobbyhouders zijn niet bekend. Schattingen lopen uiteen van 100.000 tot 200.000.

De overheid maakt een onderscheid tussen <50 en >50. Dat heeft te maken met maatregelen in geval van een uitbraak. Die zijn bij een besmetting van een houderij met >50 ingrijpender dan bij een besmetting met <50 dieren.


Besmettingen vogelgriep concentreerden zich in westen en noorden


Levende Have heeft de gegevens over besmettingen bij het hobbypluimvee opgevraagd bij de NVWA. De gegevens zijn bijgewerkt tot en met januari van dit jaar. De meldingen kwamen uit het hele land, de besmettingen concentreerden zich in het westen en noorden. In de reguliere publicaties van de overheid zijn de besmettingen bij het hobbypluimvee niet goed terug te vinden. De gepubliceerde gegevens zijn incompleet. In de aan Levende Have verstrekte gegevens worden ook de meldingen waar geen vogelgriep is vastgesteld, openbaar gemaakt. Dit is van belang om een indruk te krijgen van de besmettingsgraad bij het hobbypluimvee en de meldingsbereidheid van de hobbyhouders bij een vermoeden van vogelgriep.

Gegevens over het aantal gedode dieren bij hobbypluimveehouders vanwege een besmetting zijn niet verstrekt. Dat kan maximaal gaan om in totaal circa 1000 dieren. Een fractie van de circa 6 miljoen dieren die zijn gedood vanwege besmettingen bij bedrijven.

Van de 109 besmettingsgevallen bij houderijen met meer dan 50 dieren, blijkt het in 16 gevallen te gaan om houderijen met enkele honderden dieren. Daarbij waren in 11 gevallen (sier)watervogels besmet geraakt.

Levende Have heeft ook de gegevens opgevraagd over de handhaving van de afschermplicht. Nadere berichten hierover volgen.

Redactie Levende Have

Eerder bericht:

Lees meer:

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier