Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Vaccinatie Q koorts voor 1 augustus

Ingediend door jinke op 07 juli 2017 - 09:49

Houders van schapen en geiten die naar evenementen gaan of publiek ontvangen, zoals kinderboerderijen en zorgboerderijen, moeten voor 1 augustus hun dieren inenten tegen Q-koorts. Voor 1 augustus moet de vaccinatie 2017 ook in het I&R-systeem worden vermeld.  

Lammeren ouder dan 3 maanden die aangevoerd worden op een keuring of tentoonstelling moeten uiterlijk 3 weken voor het evenement gevaccineerd zijn. Houd er rekening mee dat dieren die voor het eerst worden gevaccineerd, twee inentingen moeten krijgen. Tussen de eerste en de tweede vaccinatie zit een periode van drie weken. Alleen dieren die aan een evenement moeten gevaccineerd worden. Lammeren kunnen pas op de leeftijd van drie maanden voor het eerst worden gevaccineerd. 

Als na 1 augustus blijkt dat dieren waarvoor een vaccinatieplicht geldt, niet zijn gevaccineerd, legt de NVWA een last onder bestuursdwang op. De houder moet dan zijn dieren binnen 1 week vaccineren. Doet de houder dat niet, dan voert de NVWA de vaccinatie uit op kosten van de houder. Geiten- en schapenhouders die niet vóór 1 augustus hebben voldaan aan de vaccinatieplicht, krijgen daarnaast een bestuurlijke boete.

Redactie Levende Have

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier