Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Tarief UBN schapen en geiten omlaag naar 19 euro

Ingediend door jinke op 02 april 2014 - 20:38

Schapen- en geitenhouders gaan met ingang van volgend jaar €19 per UBN betalen en €0,25 per mutatie die ze doorvoeren in de centrale database. Voor hobbymatige houders die geen dieren aan- en afvoeren betekent dit een prijsverlaging van €14,50.

Voor het verschil tussen het tarief dat schapen- en geitenhouders tot dusver betaalden (€33,50) en het tarief dat voor 2015 is vastgesteld, kunnen ze 58 mutaties doorvoeren om toch nog op hetzelfde totaalbedrag uit te komen. Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders had een UBN-tarief van €15 voorgesteld en €0,25 per mutatie.

Jarenlang subsidieerde de overheid het in 2009 ingevoerde systeem voor elektronische I&R. Dat daaraan een einde zou komen, was bekend. Nu de subsidie vervalt moeten de houders van schapen en geiten met ingang van 2014 ongeveer 1,8 miljoen euro per jaar opbrengen. De overheid heeft er lang over gedaan om een besluit te nemen over de verdeling van de kosten. Dat kwam mede door een diepe verdeeldheid tussen de hobbymatige en kleinschalige houders enerzijds en de professionele en commerciële houders anderzijds. Het besluit van het ministerie van Economische Zaken komt tegemoet aan het principe ''de gebruiker betaalt'', al ligt het vaste bedrag beduidend hoger dan wat het Platform voorstelde.

Overgangstarief
Voor 2014 geldt een overgangstarief van €26 per UBN. Dit tarief is zo vastgesteld omdat het pas halverwege dit jaar kan ingaan en de kosten van de mutaties van de eerste helft van dit jaar moet compenseren. Er gelden nog enkele bijzondere tarieven: meldingen die buiten de meldingstermijn vallen, worden belast met een extra bedrag van € 0,50 per melding. Moeten de beheerders van de database op verzoek gegevens wijzigen, dan wordt daarvoor € 10 in rekening gebracht.

Redactie Levende Have/ Bron: ministerie van Economische Zaken

Aanbevolen door Levende Have
 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier