Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

SZH schaart zich achter dierwaardige dierhouderij

Ingediend door jinke op 28 juni 2022 - 10:56

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) onderschrijft de zes leidende principes voor een dierwaardige dierhouderij, zoals geformuleerd door de Raad voor Dieren Aangelegenheden (RDA). Niet alleen goede voeding, een goede gezondheid en een goede omgeving zijn belangrijk, maar dieren moeten ook natuurlijk gedrag kunnen vertonen en goed kunnen reageren op de fysieke en sociale omgeving, zodat ze positief welzijn ervaren.

De SZH heeft het begrip dierwaardige dierhouderij uitgewerkt. Zo stelt de SZH vast dat tentoonstellingen en fokveedagen belangrijk zijn voor (een deel van) de fokkers, maar dat deze evenementen vanwege transport en een vreemde omgeving stress voor de dieren kunnen opleveren. De SZH gaat na of zij specifiek voor tentoonstellingen en fokveedagen acties moet ondernemen. Erkende fokcentra wordt bovendien geadviseerd extra stappen te zetten die het welzijn ten goede komen. De dieren moeten in elk geval sociaal zijn gehuisvest, waarbij aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, en krijgen (afhankelijk van de diersoort) uitloop of weidegang.

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Op het gebied van fokkerij heeft de SZH als uitgangspunt opgenomen dat niet uitsluitend naar exterieur wordt gekeken, maar dat fokkers ook inzetten op het behoud van functionele eigenschappen binnen het ras. Erfelijke afwijkingen moeten worden opgespoord, geregistreerd en teruggedrongen. De SZH gaat op dit onderdeel specifieke eisen stellen vanuit het oogpunt van dierenwelzijn.

Voorbeeld van een gezonde fokkerij is volgens SZH de samenwerking tussen fokkerijorganisaties en wetenschap bij de ontwikkeling van een test voor zwartblesschapen om zo een mogelijke erfelijke afwijking op te sporen die leidt tot nierfalen. Vanuit dierwelzijn raadt de zwartbles-fokkersgroep leden aan om geen drager met een drager te paren. Uiteraard wordt het fokken met lijders ook afgeraden. De SZH steunt het initiatief van de zwartbles-fokkersgroep. ''Het laat zien dat er bewust wordt gewerkt aan een gezonde toekomst voor de zwartbles. Het voorbeeld van deze erfelijke nierafwijking laat het belang van gerichte fokkerij zien en van een goede samenwerking tussen fokkers''.

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

Cover dierenwelzijn de wet en onze democratie
 Dierenwelzijn,
 de wet en 
 onze democratie
 
Gratis te downloaden
 Klik hier