Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Strengere regels voor aanvoeren mest door particulieren

Ingediend door jinke op 04 april 2021 - 11:11

Omdat gebleken is dat ook particulieren (ongewild) betrokken zijn bij mestfraude, is het mestbeleid aangescherpt. Alle particuliere ontvangers van dierlijke mest moeten zich via DigiD aanmelden bij RVO. Ze krijgen dan automatisch een relatienummer. Wie al een relatienummer heeft, kan daar gebruik van maken.

De aanvoer van mest moet door degene die de mest vervoert worden gemeld. Na het mesttransport moet de registratie worden bevestigd. De afstand van het mesttransport naar particulieren mag hemelsbreed maximaal 10 km bedragen. Dat wil zeggen: binnen die afstand hoeft er geen officiële mestvervoerder aan te pas te komen. Wel is het gebruik van een digitaal vervoerdocument dierlijke mest (rVDM) verplicht. Verwacht wordt dat de afvoer van mest door boeren naar particulieren door de gewijzigde voorwaarden sterk beperkt gaat worden.

iets kopen bij bol.com? Steun met je aankoop levende have. Klik hier

Voor particulieren met een gering aantal dieren en wat grond, golden tot dusver weinig regels. Zie wiki over meststoffenwet. Alle mesttransporten, ook die naar particulieren, moet een boer die mest afvoert sinds1 januari 2021 digitaal verwerken, zodat deze gevolgd kunnen worden. De overheid wil hiermee de fraudedruk bij het transport van mest verminderen.

Redactie Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier