Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Sluit de snackbar: lockdown voor de wolf

Ingediend door jinke op 28 november 2021 - 10:31

Alle houders van schapen en geiten die hun dieren 's nachts buiten laten lopen in een gebied waar wolven actief zijn, zouden maatregelen moeten treffen. Alleen door een collectieve actie kunnen zij het de wolf zo moeilijk maken dat deze verder trekt, stelt Diederik Sleurink, bestuurslid van de vereniging gescheperde schaapskuddes.

''We kunnen de wolf niet letterlijk wegjagen of schieten, maar we kunnen hem wel zijn makkelijke snackbar afpakken'', zei hij op een online bijeenkomst over preventie van wolvenschade in West-Drenthe. Sleurink riep veehouders en hobbyhouders op massaal in actie te komen. Hij pleit ervoor dat ze schapen en geiten en ander vee voor de nacht naar binnen halen. Houders met kleine aantallen dieren kunnen ze overdag in kleine vakken houden, met veilige verplaatsbare rasters en 's nachts eventueel verplaatsen naar een stuk met een vast raster van vijf stroomdraden.

Het zijn maar gedeeltelijke oplossingen, erkent Sleurink. ''En het zijn vaak ook heel onbevredigende oplossingen. Omdat ze veel extra tijd kosten en geld. Waar we nu mee zitten is dit: als iedereen in West Drenthe nu de afwachtende houding aanneemt en moppert op de overheid, dan blijft deze wolf schapen pakken. En soms ook een kalf of een pony. Er zijn er genoeg en ze zijn een makkelijker prooi dan snelle reeën, herten en hazen. De beste mogelijkheid om hier iets aan te doen is dat we het de wolf stukken moeilijker gaan maken. Dat we ervoor zorgen dat er minder schapen ’s nachts buiten lopen. En dat hij heel vaak zijn neus gaat stoten aan stroomdraden.''

Iets kopen bij bol.com? Klik hier en steun met je aankoop Levende Have

Voor bedrijven met veel schapen die vaak op verschillende plaatsen worden geweid heeft Sleurink nog een paar andere adviezen: 
a. Schapen verhuizen naar een veilige regio. Misschien heel ingrijpend, maar wel een goede. 
b. Anders gaan weiden: kleinere vakken met flexinetten van 90 cm of stroomdraden en vaker omweiden. 
c. Flexibele afrastering met 5 draden volgens BIJ12 norm met veel stroom.
d. Beveiligde nachtvakken maken.
e. Fladderlinten plaatsen rondom (werkt tijdelijk, materiaal (nog) niet voor handen).

Ook Saskia Duives van LTO riep de deelnemers aan de bijeenkomst op er samen de schouders onder te zetten. ''Pas als we alle schapen beschermd hebben, kan beheer aan de orde komen'', zei ze. 

De organisatoren van de online bijeenkomst LTO/VGSN/Platform KSG pleiten voor het opstellen van een grensoverschrijdend wolvenmanagementplan. Als de Nederlandse wolvenpopulatie als deel van een Europese wolvenpopulatie wordt gezien, dan wordt eerder de gunstige staat van instandhouding bereikt. De wolf zou dan een minder strikte bescherming kunnen genieten. Dit betekent niet dat er dan vrijelijk kan worden gejaagd maar er ontstaan meer mogelijkheden om in te grijpen bij zogeheten probleemwolven.

Video toont effectieve afrastering tegen de wolf

Gedeputeerde Henk Jumelet gaf tijdens de vergadering aan dat de subsidieregeling voor preventieve maatregelen wordt uitgebreid voor alle schapen-en geitenhouders in Drenthe.

Update 28 november
Schapenhouder in Diever meldt dat er bij hem in de nacht van vrijdag op zaterdag zes schapen zijn aangevallen, vermoedelijk door een wolf. Twee schapen zijn gedood, vier raakten gewond. De schapenhouder laat in de Meppeler Courant allerlei beschermingsmaatregelen te hebben getroffen. Een speciaal raster met vijf draden aan de bosrand, een raster met vier draden aan de slootkant, wolfwerende netten van één meter twintig hoog op de andere stukken. Ook loopt er een waakezel bij de kudde van 90 schapen. ''Het wordt tijd dat de wolf hier weggaat en zijn beschermde status verdwijnt.”

Redactie Levende Have

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag
NIEUW! Dierenwelzijn, de wet en natuurlijk gedrag €14,95

Bestellen? Klik hier
Schapen in de weiden van de lage landen
NIEUW! Schapen in de weiden van de lage landen  € 24.90

Bestellen? Klik hier

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier