Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Schouten wil geen landelijk beleid schuilstallen

Ingediend door jinke op 19 september 2018 - 11:13

Minister Carola Schouten wil geen landelijk beleid maken voor schuilstallen. Dat schrijft ze in antwoord op kamervragen van Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) over de bescherming van dieren tegen hittestress.

Afgelopen zomer was het lange tijd extreem warm. Het Besluit Houders van Dieren schrijft voor dat dieren beschermd moeten worden tegen slechte weersomstandigheden. Ouwehand signaleert dat particulieren die hun dieren buiten laten lopen, nogal eens door gemeenten worden tegengewerkt als zij om toestemming voor een schuilstal vragen.

Wil je zelf een schuilstal bouwen? Klik hier voor bouwtekeningen

Schouten is niet van plan gemeenten de wet voor te schrijven. ''In Nederland is de bevoegdheid voor het opstellen van bestemmingsplannen bij gemeenten belegd, omdat zij meer zicht hebben op de lokale situatie dan de Rijksoverheid. Een landelijk beleid ten aanzien van schuilstallen zou hiermee conflicteren. In bestemmingsplannen kunnen gemeenten de mogelijkheid opnemen om bebouwing toe te staan of om een ontheffing te verlenen voor het realiseren van een schuilstal. Om houder en gemeenten behulpzaam te zijn, is er door de Rijksoverheid ondersteuning verleend aan de brochure Schuilstallen in het buitengebied gepubliceerd door Stichting Levende Have. Hierin staan tips en handvatten hoe om te gaan met het houden van dieren in het buitengebied voor zowel de houder van dieren als gemeenten.''

Schouten is niet de eerste bewindspersoon die geen landelijk beleid wil maken voor schuilstallen, ook al is bekend dat lang niet alle gemeenten van harte meewerken aan het plaatsen van schuilgelegenheden. Haar voorganger Martijn van Dam had ook geen oog voor de noodzaak om vanuit de rijksoverheid wat meer sturend op te treden. Klik hier voor het artikel Hittestress, houd de daken nat

Redactie Levende Have

Dossier

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier