Landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren

Schouten wijst proef met vaccin vogelgriep af

Ingediend door jinke op 17 juli 2021 - 13:35

Demissionair landbouwminister Carola Schouten gaat niet in op een verzoek om een proef te doen met bestaande vaccins en het heersende vogelgriepvirus H5N8. Dit schrijft ze in een brief van 16 juli aan Stichting Levende Have, die het verzoek had ingediend. 

Er is volgens Schouten geen effectief vaccin beschikbaar dat breed kan worden ingezet. ''Daarom is het mijn inziens niet opportuun nu een veldproef te doen om de werkzaamheid te bepalen, ''omdat er op basis van de huidige informatie al aan te geven was dat het vaccin waarschijnlijk onvoldoende zou werken.''

Schouten verwijst in haar brief naar een eerder verzoek van Levende Have om vrijwillige vaccinatie van hobbypluimvee met een bestaand vaccin. Dit is destijds afgewezen. Het ministerie verwees daarbij naar een rapport van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Daarin staat dat van de onderzochte vaccins geen volledige bescherming kan worden verwacht tegen infectie met het NL/H5N8-2020 virus. Dit is gebaseerd op een theoretische analyse. Het rapport van WBVR sluit af met: ''de mate van bescherming van een vaccin kan alleen worden getest en bewezen met een vaccinatie-challenge experiment in kippen.'' Deze zinssnede was voor Levende Have aanleiding om een verzoek in te dienen voor een veldproef.

Teken de petitie voor vaccinatie hobbypluimvee tegen vogelgriep. Klik hier

De brief van Schouten laat in het midden wat de exacte redenen zijn om een veldproef af te wijzen. Ook het verzoek om een apart traject voor vaccinatie hobbypluimvee in gang te zetten, laat Schouten onbesproken. Levende Have voerde verschillende redenen aan waarom een apart traject voor hobbypluimvee, los van het traject voor de commerciële sector, wenselijk is. De sector heeft immers andere belangen, zit in een ander krachtenveld en stelt andere eisen dan de hobbymatige pluimveehouders. 

''Wachten op een geschikt vaccin voor de commerciële sector houdt in dat het hobbypluimvee jaarlijks langdurig zal moeten worden afgeschermd van contact met wilde vogels. Dit heeft gevolgen voor het welzijn van de dieren. Nu al blijkt dat na maandenlang afschermen, het draagvlak voor deze maatregel alsmede het naleefgedrag afneemt'', aldus Levende Have in een brief aan Schouten van 25 mei 2021.

In haar brief van 16 juli 2021 geeft Schouten een algemeen antwoord: ''Een goedwerkend vaccin zou een waardevolle bijdrage leveren in de strijd tegen vogelgriep in Nederland. Helaas zijn er nog veel haken en ogen aan de werkzaamheid en veiligheid van een vaccin''.

De bij het verzoek ingediende petitie met ruim 1000 ondertekeningen laat Schouten in het geheel onbesproken.

Levende Have heeft nog steeds een petitie lopen: Vaccineer hobbypluimvee tegen vogelgriep. Het heeft nog altijd zin om de petitie te ondertekenen. Is het niet voor nu, dan voor de volgende vogelgriepuitbraak.

Update 22 juli 2021
In een brief aan de Tweede Kamer laat Schouten het volgende weten:
''Enkele farmaceutische bedrijven hebben aangegeven de ontwikkeling van een vogelgriepvaccin op te willen pakken. De situatie met betrekking tot vogelgriep in Europa maakt dat ook op Europees niveau vaccinatie tegen vogelgriep op de agenda staat. Onder andere in de vergadering van de CVO’s (chef dierziekten van de ministeries) is hier recent over gesproken. De Europese Commissie heeft de CVO’s geïnformeerd over de juridische mogelijkheden die er momenteel zijn voor de inzet van preventieve vaccinatie tegen vogelgriep. Er gelden diverse regels en randvoorwaarden voor de inzet van preventieve vaccinatie. De Europese Commissie heeft aangegeven te onderzoeken welke aanpassingen van het juridisch kader er mogelijk zijn. Tevens zal de Europese Commissie een wetenschappelijke analyse over vaccinatie vragen aan de European Food Safety Authority (EFSA) om de technische mogelijkheden van vaccinatie te kunnen beoordelen.''

Redactie Levende Have

Eerdere berichten

Dossier

Aanbevolen door Levende Have

Bezoek ook onze Boekenpagina, klik hier